Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Kiedy placówka medyczna musi stosować podpis elektroniczny

Krzysztof Nyczaj | 2011-11-17

Zastosowanie podpisu elektronicznego w procesie wymiany dokumentacji medycznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych będzie koniecznością od 1 sierpnia 2014 r.


Podpis elektroniczny zapewnia niezawodną i unikalną identyfikację oraz uwierzytelnienie pacjentów oraz pracowników medycznych w systemach obsługujących elektroniczną dokumentację medyczną jest zgodne z zaleceniem Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Komisji Europejskiej (dalej: grupa robocza) - niezależnego europejskiego organu doradczego w zakresie ochrony danych i prywatności.


Zwrócono uwagę, że uwierzytelnienie za pomocą podpisu powinno być planowane w perspektywie długookresowej. Zgodnie z zaleceniem grupy roboczej, system identyfikacji  i uwierzytelniania powinien potwierdzać zarówno tożsamość jak i funkcję, jaka jest przypisana danego pracownika medycznego w systemie elektronicznym.


Stosowanie podpisu elektronicznego przez instytucje jako osoby prawne


Kwestia stosowania certyfikatów przez osoby fizyczne została uregulowana w ustawie o podpisie elektronicznym, natomiast poza regulacja ustawową pozostaje  problem stosowania podpisu elektronicznego przez instytucje jako osoby prawne. Polskie prawo na razie nie dopuszcza możliwości stosowania tzw. pieczątki elektronicznej. Takie rozwiązania przewidują przepisy unijne, w tym dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/93/WE z 13 grudnia 2009 r. w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych oraz rządowy projekt ustawy o podpisach elektronicznych. W tym kontekście ważny będzie zapis art. 6 ust. 3 projektu ustawy, na podstawie którego przyjmuje się, „że podpis elektroniczny podpisującego niebędącego osobą fizyczną został złożony przez organ tego podpisującego, zgodnie ze sposobem reprezentacji ujawnionym we właściwym rejestrze”.

>> Zapraszamy na szkolenie o dokumentacji medycznej:
"Jak bez problemów wdrożyć i prowadzić elektroniczną dokumentację medyczną w placówce medycznej", które odbędzie się w Warszawie <<

Podpis elektroniczny jest wymagany w następujących sytuacjach:

  • Uwierzytelnianie danych o udzielonych świadczeniach i o pracownikach medycznych w SIM (systemie identyfikacji medycznej) przez usługodawców

  • Autoryzacja przez pracowników medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej udostępnianej podmiotom uprawnionym, uzyskanie dostępu do elektronicznej dokumentacji medycznej wytworzonej w innych placówkach

  • Weryfikacja uprawnień do świadczeń (ubezpieczenia publiczne oraz komercyjne), stopnia niepełnosprawności, uprawnień do świadczeń szczególnego rodzaju (honorowi dawcy krwi i szpiku kostnego, honorowi dawcy narządów) przez podmioty świadczące usługi zdrowotne

  • Wymiana dokumentacji medycznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej