Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach ma doradcę w zakresie zarządzania

A.M.G. Finanse | 2011-11-16
W dniu 8 listopada 2011 r. w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie doradztwa w zarządzaniu Szpitalem Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta A.M.G. Finanse Sp. z o.o., firmy świadczącej usługi doradcze dedykowane sektorowi ochrony zdrowia

Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 9 listopada 2011 r. Została zawarta na okres 15 miesięcy. W ramach umowy A.M.G. Finanse świadczyć będzie przede wszystkim usługę doradztwa w zarządzaniu działalnością podstawową Szpitala, zarządzaniu zobowiązaniami i należnościami oraz wdrażania czynności restrukturyzacyjnych w celu zbilansowania jego bieżącej działalności.
   
„Sytuacja polskiej ochrony zdrowia nie jest najlepsza. Budzi zatem zadowolenie fakt, że dyrektorzy i menadżerowie szpitali oraz organy założycielskie zaczynają rozumieć, iż w ramach posiadanych środków i zasobów mogą starać się zbilansować bieżącą działalność placówek medycznych. Szpital Powiatowy w Bartoszycach to już kolejny tego przykład, z czego się oczywiście cieszymy” – mówi Tomasz Kopiec, prezes zarządu A.M.G. Finanse.


A.M.G. Finanse
A.M.G. Finanse Sp. z o.o. to firma doradcza związana z sektorem publicznej ochrony zdrowia. Firma rozpoczęła działalność we wrześniu 2005 roku. Podstawowa oferta skierowana jest do jednostek publicznej ochrony zdrowia oraz jednostek samorządu terytorialnego wraz z podległymi im publicznymi zakładami opieki zdrowotnej z terenu całej Polski. Misją A.M.G. Finanse jest wypracowanie optymalnej formy funkcjonowania publicznych zakładów opieki zdrowotnej, umożliwiającej dynamiczne reagowanie na zmieniające się uwarunkowania prawne oraz rynkowe.

Oferowane przez A.M.G. Finanse usługi doradztwa w zarządzaniu są sumą doświadczeń zdobytych w ramach kilkuletniej współpracy z licznymi podmiotami sektora ochrony zdrowia, co sprawia, że w połączeniu z praktyczną wiedzą konsultantów i doświadczeniem pracowników, firma skutecznie pomaga rozwiązywać problemy organizacyjno-finansowe szpitali.
Więcej na www.amgfinanse.pl


Brak tagów