Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Czy przy zawieraniu umowy zlecenia można wymagać od lekarza polisy OC

Małgorzata i Maciej Capik | 2011-11-09

Zleceniodawca ma prawo wymagać od lekarza zleceniobiorcy przedstawienia polisy OC, a w przypadku gdy zleceniobiorca jej nie posiada ma prawo uzależnić zawarcie umowy zlecenia od zawarcia odpowiedniej umowy ubezpieczenia.

Fakt, iż placówka posiada własne obowiązkowe ubezpieczenie OC nie zmienia postaci rzeczy, ponieważ to ubezpieczenie dotyczy innego zakresu ryzyka.
Każdy lekarz, który udziela świadczeń zdrowotnych zobligowany jest do posiadania polisy ubezpieczenia obowiązkowego OC.

Warunki tego ubezpieczenia oraz minimalne sumy gwarancyjne zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 26 kwietnia 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydane na podstawie art. 48b ustawy z  5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Z tego obowiązku zwolnieni są tylko Ci lekarze, którzy wykonują swój zawód jako pracownicy etatowi.

Oznacza to, że lekarz, który chce zawrzeć z placówką służby zdrowia umowę zlecenia i  udzielać na jej podstawie świadczeń zdrowotnych musi  przedstawić stosowaną polisę ubezpieczenia obowiązkowego.

>> Więcej porad znajdziesz w magazynie "Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ" zajrzyj, zamów bezpłatny e-letter, bądź na bieżąco! <<

Podstawa prawna:

  • art. 48b ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty – tekst jedn.: Dz.U z 2008 r. nr 136, poz. 857 ze zm.,

  • rozporządzenie Ministra Finansów z 26 kwietnia 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. nr 78, poz. 515,

Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej