Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

"GP": Jak należy rozliczać prywatną pożyczkę

Gazeta Prawna | 2008-12-16

Podczas kryzysu trudniej zaciągnąć kredyt, dlatego zwiększa się zainteresowanie prywatnymi pożyczkami. Dotyczy to również prowadzących prywatne praktyki w zawodach medycznych poszukujących środków na inwestycje. Takie zdarzenie wpływa na przychód u pożyczającego oraz dochód u pożyczkodawcy- informuje Gazeta Prawna.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pożyczkodawca musi pamiętać o tym, że dla niego przychód z pożyczki  (otrzymane odsetki) opodatkowany jest zgodnie z art. 10 i art. 30a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Z pierwszego wymienionego artykułu wynika, że źródłami przychodów są kapitały pieniężne (ust. 1 pkt 7). Natomiast art. 30a stanowi, że od uzyskanych dochodów (przychodów) z odsetek od pożyczek, z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej, pobiera się 19-proc. zryczałtowany podatek dochodowy.

Wynika z tego, że przychodem z pożyczki są tylko odsetki. Co do zasady, przychody z pożyczek objęte są opodatkowaniem na zasadach odrębnego, specjalnie wyszczególnionego w ustawie źródła przychodów. Praktycznie oznacza to, że nie łączy się ich z innymi przychodami dla celów ewentualnego ustalenia zaliczki na podatek. Zgodnie z ust. 6 tego artykułu ten zryczałtowany podatek pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania. Natomiast zgodnie z art. 30a ust. 7 tego rodzaju dochodów (przychodów) nie łączy się z dochodami opodatkowanymi według skali tabeli podatkowej.

Autor: Edyta Dobrowolska

 

Gazeta Prawna 16.12.2008

Brak tagów