Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych

Instytut Problemów Ochrony Zdrowia Sp. z o. o.
Instytut Problemów Ochrony Zdrowia zaprasza na Seminarium "Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych", które odbędzie się 17 listopada 2011 roku w Warszawie

Kontraktowanie świadczeń zdrowotny to temat przewodni seminarium organizowanego przez Instytut Problemów Ochrony Zdrowia. Szkolenie odbędzie się 17 listopada w budynku Polskiej Akademii Nauk w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej w Warszawie.

Szkolenie podzielono na sześć bloków tematycznych: 
1. Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie określenia kryteriów oceny ofert
2. Konkurs ofert
3. Negocjacje komisji konkursowej z oferentami w niejawnej części konkursu ofert
4. Ustalanie ceny za świadczenia opieki zdrowotnej w konkursie ofert
5. Należności świadczeniodawców za świadczenia planowe oraz ratujące życie
6. Rozliczanie i sprawozdawanie świadczeń opieki zdrowotnej


Prowadzący szkolenie:
- prof. dr hab. n. prawn. Zdzisław Kubot, Wydział Prawa, Uniwersytet Wrocławski, 
- mgr prawa i mgr ekonomii Monika Kubot

Miejsce: Polska Akademia Nauk Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej
Warszawa ul. Ks. Trojdena 4
kontakt: Instytut Problemów Ochrony Zdrowia Sp. z o. o.
tel. +48 22 668 71 85
fax. +48 22 668 71 89 
e-mail: sekretariat@ipoz.pl; abacus@abacus.edu.pl