Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Zaoczne recepty dla przewlekle chorych

Łukasz Siudak | 2011-11-04

Ministerstwo Zdrowia i NFZ przystały na wydawanie zaocznie recept pacjentom przewlekle chorym. W tej sytuacji konieczne są zmiany w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

W aktualnym tekście ustawy nie określono katalogu czynności medycznych, w odniesieniu do których możliwe jest tzw. zaoczne wystawianie recepty (w braku obecności pacjenta). Czynność taka jest formą orzeczenia o stanie zdrowia w zakresie konieczności podjęcia leczenia farmakologicznego.

W przypadku grupy osób uprawnionych do recept w pełni refundowanych, tj. bezpłatnych brak obecności pacjenta podczas wizyty uniemożliwia zgodną z prawem weryfikację przysługujących danej osobie uprawnień.
 
Lekarz ma jednak możliwość wystawić trzy recepty na kolejne miesięczne kuracje, określając dzień, od którego może nastąpić ich realizacja. W związku z tym liczba wizyt pacjenta leczącego się na chorobę przewlekłą i przyjmującego stale leki może zostać ograniczona do czterech w roku. Umożliwia to także monitorowanie ewentualnych skutków ubocznych leczenia.

Nie jest możliwe zaoczne wystawianie recept pacjentom obłożnie chorym, gdyż w ich przypadku  ustawodawca przewidział wizyty domowe, które powinny być realizowane w systemie opieki medycznej.

Dodatkowo ustawa z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zobowiązała do weryfikowania uprawnień do refundacji leków przez świadczeniobiorców przed wizytą pacjenta w gabinecie.

W związku z tym od 1 kwietnia br. większość lekarzy oraz placówek medycznych przed wypisaniem recepty na leki refundowane wymaga przedstawienia dokumentu. Może to być:
• druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę (nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni),
• zaświadczenie z zakładu pracy lub zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego,
• legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy,
• druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne,
• umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej,
• dla dzieci uczących się - między 18 a 26 rokiem życia - dodatkowo dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki - legitymacja szkolną lub studencka,
• dla studentów po ukończeniu 26 roku życia - zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) oraz legitymacja studencka lub doktorancka.

W związku z wejściem z życie ustawy z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych powoływanie się na zarządzenie nr 72/2009 Prezesa NFZ z 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna dopuszczające zaoczne kontynuowanie leczenia przez lekarzy POZ nie jest poprawne. 

Placówki medyczne korzystają jednak z faktu, że Ministerstwo Zdrowia i NFZ przystały na zaoczne wypisywanie recept pacjentom przewlekle chorym, mimo braku stosownych zmian w przepisach. 

>> Polecamy książkę "Działalność lecznicza" - pomoże funkcjonować placówkom medycznym do czasu ukazania się rozporządzeń do ustawy. Można ją zamówić TUTAJ <<

Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej