Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Zakup w trybie zapytania o cenę w placówce medycznej

Janusz Burkot | 2011-11-03

Gdy przedmiotem zamówienia są dostawy lub powszechnie dostępne usługi mające ustalone standardy jakościowe można dokonać zakupu w trybie zapytania o cenę.  Wartość zamówienia musi jednak być niższa niż wartość „progów unijnych”.

Tryb zapytania o cenę nie jest procedurą otwartą, kryteria jego wyboru należy więc interpretować w sposób ścisły, a w przypadku wątpliwości przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w tym trybie należy stosować przetarg nieograniczony bądź ograniczony.

Przedmiot postępowania w trybie zapytania o cenę powinien charakteryzować się szeregiem cech: być ogólnie znany, pospolity, masowy, powszechny, o ustalonych cechach lub normach oraz łatwo dostępny. Nie może być przygotowany na indywidualne zamówienie (oferować go powinno wielu wykonawców na rynku). Jego parametry nie powinny być indywidualnie dopasowywane do określonego zamawiającego tylko ogólnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych (por. Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej z 26 lutego 2001 r. znak sprawy: DF/GKO/Odw.-279/471-472/2000).

>> Masz wątpliwości związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej?
Pomoże Ci publikacja: "Dokumentacja medyczna i dane osobowe pacjentów". Zawiera praktyczny komentarz i przydatne wzory! <<

Nie jest możliwe zastosowanie trybu zapytania o cenę do udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane. Nie powinno zamawiać się w nim usług eksperckich, usług koordynatorów projektów czy pełnienia roli inżyniera kontraktu. (Orzeczenie Regionalnej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych z  17 września 2007 r. sygn. 0965-DB/94/07)

W placówce medycznej tryb zapytania o cenę można stosować do  zakupu drobnego sprzętu medycznego, powszechnie używanego przez podmioty lecznicze i charakteryzującego się bardzo zbliżonymi standardami jakościowymi i funkcjonalnymi.

Przykładowo mogą to być:
• cewniki,
• bandaże,
• golarki medyczne,
• inhalatory,
• maski medyczne,
• stetoskopy,
• ciśnieniomierze,
• strzykawki,
• igły,
• ostrza chirurgiczne,
• glukometry,
• rękawiczki medyczne,
• wkładki ortopedyczne.

Ponadto w placówce medycznej możnazamówić artykuły biurowe, produkty spożywcze, opał, środki czystości czy usługi utrzymania czystości, lub  pralnicze.


Przedmiotem postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę nie można, ze względu na jego charakter, objąć specjalistycznego sprzętu medycznego.

Nie jest to bowiem produkt powszechny ani typowy, charakteryzuje się bardzo dużym stopniem złożoności. Istotne znaczenie ma jego jakość, funkcjonalność oraz parametry. Przedmiotem postępowania w trybie zapytania o cenę nie może być np. rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy, angiografczy aparat EKG.

>> Więcej przydatnych porad znajdziesz w magazynie "Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ" powitalny numer jest darmowy! <<

Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej