Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Renta na rzecz pacjenta to koszt podatkowy placówki

redakcja | 2011-10-21
Koszty związane z wypłatą renty dożywotniej na rzecz pacjenta będą stanowić koszty uzyskania przychodów szpitala - orzekła Izba Skarbowa w Poznaniu

Z kosztów uzyskania przychodów wyłączone są określone wydatki o charakterze odszkodowawczym (art. 16 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych). Inne wydatki o tym charakterze mogą stanowić koszt uzyskania przychodu zgodnie z art. 15 ust. 1 tej ustawy.

Wypłata renty dożywotniej wynika wprost z przepisów r. kodeksu cywilnego i powinna zostać zakwalifikowana jako wydatek związany z ryzykiem podejmowanym przy leczeniu pacjenta.

>> Zajrzyj na stronę  "Serwisu Kadry Zarządzającej ZOZ" ! Poznaj opinie ekspertów i fachowe porady! <<

Oznacza to, że jest to wydatek niezaprzeczalnie związany z funkcjonowaniem szpitala.


Wydatek z tytułu renty dożywotniej ma związek z zachowaniem źródła przychodów szpitala i może stanowić jego koszt uzyskania przychodów (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 23 września 2011 r., sygn. ILPB3/423-647/10/11-S/JG).

Podstawa prawna:
  • ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.,
  • ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej