Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

CGM Polska wdraża kompleksowy system informatyczny w Szpitalu i Poliklinikach MSWiA

MedicalOnline.pl | 2011-10-10
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA podpisał z CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. umowę na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (HIS). Kontrakt obejmuje: dostawę, konfigurację i uruchomienie oprogramowania do części szpitalnej oraz administracyjnej w zakresie business intelligence tzw. „BI”. Wdrożenie dotyczy 6 lokalizacji jednostki (CSK MSWiA oraz poliklinikach w Warszawie, Ciechanowie, Płocku, Radomiu oraz Siedlcach). Zamówienie zawiera dodatkowo rozbudowę systemu badań obrazowych PACS/RIS, moduł teleradiologiczny, budowę sieci komputerowej, dostawę serwerów, 200 terminali, komputerów EndoRAAD  oraz 90 iPadów. Nowością jest wykorzystanie urządzeń mobilnych w pracy „personelu medycznego”. Pełną gotowość rozwiązanie osiągnie w połowie 2012 roku. Całkowita wartość kontraktu to 4.221.200,00 zł brutto.

System CliniNET łączy w sobie zalety sprawnej i intuicyjnej obsługi pacjentów z możliwością wszechstronnej analizy zgromadzonych informacji. Unikalna technologia bazująca na koncepcji EPR (Elektroniczny Rekord Medyczny) umożliwia dostęp do kompletnych danych medycznych pacjenta w dowolnym miejscu Instytutu za pośrednictwem przeglądarki WWW. Z systemu, w skład którego wchodzi kilkadziesiąt modułów funkcjonalnych (między innymi Apteka Szpitalna, RIS, Moduł Archiwizacji Badań Video dla potrzeb endoskopii, laparoskopii i USG, Moduł Archiwum badań obrazowych PACS, System Kalkulacji Kosztów, Zarządzanie Jakością), może korzystać na co dzień jednocześnie kilkuset użytkowników.

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie rozpoczął działalność 8 października 1951 roku. Obiekt zbudowano wg najnowszych wzorów europejskiego budownictwa szpitalnego Zastosowano m. in. ogrzewanie podłogowe sal chorych oraz oświetlenia kopułowe sal operacyjnych. W momencie otwarcia CSK liczył 13 jednostek organizacyjnych, tj. 7 oddziałów szpitalnych: chirurgiczny, chorób wewnętrznych, ginekologiczno-położniczy, noworodkowy, dermatologiczny, laryngologiczny i okulistyczny, 3 zakłady-pracownie: anatomii patologicznej, rtg i fizykoterapii oraz laboratorium analityczne, pogotowie lekarskie i aptekę, a także dwie komisje lekarskie. Wraz z biegiem czasu i postępem medycyny powstawały nowe oddziały: urazowo-ortopedyczny, kardiologiczny, chirurgiczny dzienny, a w oddziałach szpitalnych powstawały nowe pracownie specjalistyczne: elektrokardiograficzna, endoskopowa, encefalograficzna, etc.

1 października 1998 r. szpital zmienił osobowoś prawną. Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek pozwoliła przeznaczać uzyskane środki na rozwój zakładu. Pierwszym tego wyrazem była odnowa bazy aparaturowej. W miejsce wysłużonego sprzętu medycznego zakupiono nowoczesną aparaturę diagnostyczną. Wymienić tu należy: spiralny tomograf komputerowy najnowszej generacji, zestaw do badań hemodynamicznych serca, rezonans magnetyczny, densytometr, zestaw do badań angiograficznych. W oddziale kardiologii interwencyjnej uruchomiono 24-godzinny dyżur kardiologiczny dla mieszkańców Warszawy. W Klinice Kardiochirurgii (zarejestrowanej we wrześniu 1998 roku jako trzeci środek przeszczepów serca w Polsce), bypasy stały się niemalże rutynową operacją w stanach pozawałowych. Liczba wykonywanych operacji w Klinice Kardiochirurgii wzrosła trzykrotnie, między innymi dzięki otwarciu w 2000 roku najnowocześniejszego w kraju Oddziału Intensywnej Opieki Pooperacyjnej.

W Centralnym Szpitalu Klinicznym pracujący personel średni, i wyższy stanowi wysoce wykwalifikowany - zarówno pod względem fachowym jak i naukowym - zespół. Szpital jest obecnie czołowym szpitalem nie tylko w Warszawie, ale również w kraju. Potwierdzeniem powyższego jest ciągle wzrastająca liczba pacjentów chcących się tu leczyć. W ciągu 50 lat swej działalności Centralny Szpital Kliniczny przyjął ponad 5 mln pacjentów.

Szpital został wybrany przez Ministerstwo Zdrowia jako ośrodek zapewniający opiekę medyczną członkom rządu, parlamentu i dyplomatom.

Szpital MSWiA w liczbach (dane z 2010 roku):
  • 513 000 porad wysokospecjalistycznych
  • 348 000 osób skorzystało z porad lekarzy POZ
  • 56 000 osób hospitalizowalizowanych 
  • 1410 lekarzy zatrudnionych w szpitalu