Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Czy można żądać zwrotu kosztów za dojazdy do pacjentów

Łukasz Siudak | 2011-10-11

Jeśli lekarzy wykorzystuje samochód prywatny do dojazdów do pacjentów, pracodawca powinien zawrzeć dodatkową umowę o korzystanie z samochodu prywatnego poza umową o pracę, jeśli ta nie określa odmiennych zasad wynagradzania za tego rodzaju obowiązki.

Rozliczenie z pracownikiem placówki medycznej następuje na podstawie stawki ustawowej za każdy kilometr w zależności od pojemności skokowej silnika. Miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne ustala pracodawca – według własnego uznania – lecz limit ten nie może być wyższy niż ten który został wskazany w §3 wymienionego rozporządzenia.

Limit kilometrów wskazany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i zależy od wielkości gminy lub miasta, na terenie którego lekarz ma świadczyć pomoc medyczną:
• 300 km - do 100 tys. mieszkańców,
• 500 km - ponad 100 tys. do 500 tys. mieszkańców,
• 700 km - ponad 500 tys. mieszkańców

>> Wyjątkowa konferencja - Ogólnopolskie Forum Zdrowia Publicznego 2011 już za dwa tygodnie! 27-28 października w Warszawie <<

Pracownik, który wykonuje na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się jego siedzibą lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową

Dotychczas opublikowane orzecznictwo podkreśla, że do podróży służbowej dochodzi, gdy pracownikowi zostaje powierzone zadanie czasowe, określone odrębnie, poza umową o pracę i zakresem zwykłych czynności.

W związku z tym, że świadczenie usług na wezwanie jest charakterystycznym elementem pracy lekarza, nie otrzyma on zwrotu żadnych kosztów innych niż koszty podróży – wyjazdów do pacjentów.

Lekarz nie może domagać się zwrotu kosztów dojazdów do pacjentów środkiem innym niż wymienione, gdzie należności za dojazdy własnym samochodem nie stanowią wprost świadczenia pieniężnego za tego rodzaju pracę, a jest to ekwiwalent za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – obowiązków pracowniczych.

Podstawa prawna: 

• ustawa z  26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.,
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów - Dz.U. nr 27, poz. 271 ze zm.

Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej