Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Kto decyduje o obowiązku noszenia odzieży ochronnej w placówce medycznej?

Anna Zubkowska | 2011-10-06

Postanowienia dotyczące odzieży ochronnej powinny być zawarte w regulaminie placówki. O ich umieszczeniu decyduje więc menedżer.

To menedżer placówki medycznej ma obowiązek podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych.  Polega on m.in. na stosowaniu środków ochrony indywidualnej i zbiorowej w celu zapobieżenia przeniesieniu na inne osoby biologicznych czynników chorobotwórczych Jedna z form jego wypełniania jest nakazanie osobom odwiedzającym pacjentów noszenie na terenie placówki obuwia ochronnego oraz fartuchów ochronnych.

Osoby odwiedzające pacjenta mają obowiązek nałożenia wymaganej odzieży, jeśli chcą wejść na teren, na którym kierownik ustanowił nakaz jej noszenia. Odwiedzający muszą też pokryć koszty zakupu takiej odzieży, gdyż koszt realizacji prawa do odwiedzin obciąża pacjenta (art. 5, art. 33 ustawy z 6 listopada 2008 r. prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
Kierownik jednostki musi w tej sytuacji zapewnić dostęp do jednorazowej odzieży ochronnej np. wydawanej w specjalnych automatach.

>> Do konferencji "Ogólnopolskie Forum Zdrowia Publicznego 2011" pozostały tylko 3 tygodnie! Podczas dwudniowego spotkania będziesz mieć możłiwość indywidualnych konsultacji z najlepszymi ekspertami. Zapisz się już dzisiaj! <<


W celu wypełnienia obowiązku ochrony przed chorobami zakaźnymi menedżer ma też prawo ingerencji w uprawnienia pacjenta do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami. Może ono zostać ograniczone przez kierownika podmiotu udzielającego świadczenia zdrowotne lub upoważnionego przez niego lekarza w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów oraz możliwości organizacyjne zakładu.
Ograniczenia mogą polegać na:
• wyznaczeniu określonych godzin wizyt,
• czasowego zakazu wizyt
• ograniczonego dostępu do niektórych oddziałów placówki.


Podstawa prawna
• art. 11 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi - Dz.U. nr 234, poz. 1570 ze zm.,
• art. 5, art. 33 ustawy z 6 listopada 2008 r. prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - Dz.U. z 2009 r. nr 52, poz. 417 ze zm.

Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej