Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Konferencja Prawo a Medycyna

INTER Ubezpieczenia
24 października 2011, Gdańsk
Siedziba OIL w Gdańsku (ul. Śniadeckich 33)

Jesienią powraca organizowany przez TU INTER Polska cykl konferencji „Prawo a Medycyna”. 

Już dziś zapraszamy na konferencję w Gdańsku, która odbędzie się 24 października 2011 pod patronatem Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku, w siedzibie Izby mieszczącej się przy ulicy Śniadeckich 33. 

Z początkiem lipca br. roku weszła w życie ustawa o działalności leczniczej wprowadzająca wiele istotnych zmian, które zaczną obowiązywać od 2012 roku. Październikowa konferencja „Prawo a Medycyna” będzie doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy z zakresu zmian w ustawodawstwie czekających lekarzy od przyszłego roku. Uczestnicy konferencji dowiedzą się jaki wpływ na sytuację zawodową lekarzy będą miały nowe zapisy ustawowe, m.in. jak zmieni się prawo w zakresie odpowiedzialności lekarzy za zdarzenia niepożądane i jaka ochrona im przysługuje w zakresie czynności zawodowych.  

Wydarzenie jest adresowane do lekarzy wszystkich specjalności, menedżerów zdrowia i kadry zarządzającej placówkami medycznymi. Wśród prelegentów znajdą się m.in. eksperci z zakresu prawa medycznego i ochrony zdrowia, Rzecznik Praw Lekarza, reprezentanci Okręgowej Izby Lekarskiej oraz specjaliści z zakresu ubezpieczeń chroniących życie zawodowe lekarzy.  
 
Program konferencji: 
  • Odpowiedzialność zawodowa, cywilna i karna lekarza 
  • Jaka ochrona przysługuje lekarzowi w przypadku roszczeń 
  • Nowe ustawodawstwo w ogólnie pojętej ochronie zdrowia m.in. nowa ustawa o prawach pacjenta 
  • Naruszenie dóbr osobistych lekarza w świetle praw pacjenta i praw lekarza 
  • Gdzie znaleźć pomoc prawną (ubezpieczenia ochrony prawnej, pomoc prawna samorządu lekarskiego)

Udział w konferencji jest bezpłatny. 
Siedziba OIL w Gdańsku, ul. Śniadeckich 33
24 października 2011, godz. 15:00 – 19:00

Szczegółowy program konferencji i rejestracja na stronie www.prawoamedycyna.interpolska.pl