Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Sprawozdania o ilości odpadów – nowe zasady wobec starych zaniedbań

Łukasz Siudak | 2011-09-26

20 lipca 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z  27 kwietnia 2001 r. o odpadach, która likwiduje  kontrowersyjną od chwili uchwalenia zmiany ustawy o odpadach  karę za nieprzekazywanie zbiorczego zestawienia o ilości i jakości odpadów w wysokości 10 tys. zł. W myśl nowych przepisów kara za nieprzekazanie zbiorczej ewidencji odpadów będzie wynosić jedynie 500 zł. Wcześniej mogło to być nawet 10.000 zł.

Nowe przepisy będą też stosowane jeśli lekarz prowadzący gabinet nie składał w poprzednich latach zbiorczych zestawień. Nie będzie podlegał karze w wysokości 10 tys. zł. W takim przypadku może jednak zostać wymierzona kara grzywny  w trybie administracyjnym (do 5 000 zł), wskazana w ustawie z 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń. 

Kary grzywny za „stare zaniedbania” w ewidencji mogą wynieść jedynie od 20 do 5 000  zł, ponieważ do tych regulacji odwoływał się uchylony art. 76 ustawy o odpadach określający kary za nieprowadzenie lub nieterminowe przekazywanie zbiorczej ewidencji.

>>Zamów powitalny numer magazynu "Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ". Całkowicie za darmo!<<

Ponadto w przeciwieństwie do ustawy o odpadach organ nakładający karę zobowiązany jest uwzględnić nie tylko stopień naruszenia przepisów związanych z naruszeniem prawa, lecz także dochody sprawcy – jego możliwości zarobkowe – oraz „warunki osobiste i rodzinne”. W związku z tym, w praktyce kary grzywny za  wykroczenia dla lekarzy prowadzących działalność leczniczą i wytwarzających „śladowe” ilości odpadów nigdy nie zbliżały się do maksymalnej wartości wskazanej przez ustawodawcę.

Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy wytwórców odpadów komunalnych (art. 36 ust. 2 ustawy o odpadach).

Warto zatem przed stworzeniem zestawień sprawdzić, czy wytwarzane odpady nie są odpadami komunalnymi. W 90% podmiotów, które nie prowadzą zabiegów chirurgicznych są to niemal wyłącznie wytwarzane odpady.

>>Ogólnopolskie Forum Zdrowia Publicznego 2011! Dwudniowa konferencja w Warszawie 27-28 października. Trwają zapisy!<<

Podstawa prawna: 
• ustawa z 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpadach - Dz.U. nr 138, poz. 809,
• rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów - Dz.U. z 2001 r. nr 112, poz. 1206 ze zm.,
• ustawa z 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń – tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r., nr 46, poz. 275 ze zm.

Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej