Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

O czym pamiętać przy planowaniu instalacji gazów medycznych?

/MedicalOnline.pl | 2011-09-22
Nie da się powiedzieć o jednym konkretnym uniwersalnym systemie, którego wdrożenie rozwiązywałoby wszystkie problemy. Każda sieć jest projektowana i dostosowywana do warunków konkretnej placówki, dlatego każda będzie inna. Każda wymaga indywidualnego podejścia i unikalnych rozwiązań. 

Dla jednych ważna będzie wydajność źródeł zasilania, inni wolą zainwestować w nowoczesne i łatwe w obsłudze panele nadłóżkowe. Podobnie jest z kosztami – nie da się ustalić konkretnej ceny za instalację systemu, wszystko zależy od jakości wyposażenia, wielkości obiektu, długości rurociągów, liczby końcowych elementów (panele, kolumny, punkty poboru). Jak już wspomniano – tańsza jest instalacja systemu w trakcie budowy, niż przebudowa i dostosowanie już istniejącego obiektu do potrzeb nowej sieci. 

Bez względu na wielkość obiektu, każda placówka z centralnym systemem rurociągowym musi mieć stacje zasilania dla gazów. Każda ze stacji powinna spełniać wymagania normy europejskiej PN-EN ISO 7396-1:2007 i na to trzeba koniecznie zwrócić uwagę. Jednym z ich najważniejszych parametrów jest wydajność. Wiadomo – im jest większa, tym wyższe koszty. Standardowo każda stacja zasilania powinna być wyposażona w optymalną dla obiektu liczbę zbiorników na gazy (przynajmniej po kilka dla każdego), pompy, sprężarki, elektroniczny panel sterowania, filtry (m.in. cząsteczkowe, z węglem aktywnym, antybakteryjne), systemy monitorujące i alarmowe. Jeśli planowana jest instalacja zewnętrzna, to stacje można umieścić w kontenerze. Dostępne są na rynku specjalnie przygotowane konstrukcje, w których mieszczą się wszystkie najważniejsze elementy, łącznie z przyłączeniami gazów i instalacją elektryczną. Zaletą takiego kontenera jest fakt, że nie jest on na stałe przytwierdzony do podłoża, więc może być przestawiany w zależności od potrzeb. 

Ze źródeł zasilania gazy rozprowadzane są siecią rurociągów po całym obiekcie. Ich długość, a więc i koszt, uzależnione są od wielkości placówki i liczby pomieszczeń, do których będą doprowadzone gazy. Wszystkie elementy składające się na konstrukcję rurociągu (m.in. rury, złączki, kolanka) również muszą spełniać wymagania wcześniej wspomnianej normy – warto to sprawdzić i o tym pamiętać!

Odgałęzienia od głównego ciągu zasilającego są miejscami, gdzie montuje się zespoły kontrolno-pomiarowe, które z jednej strony regulują dystrybucję gazów, a z drugiej – umożliwiają odcięcie dopływu gazów w przypadku awarii. Takie „skrzynki” są również instalowane w pobliżu każdej sali operacyjnej, sali intensywnej opieki medycznej i wszędzie tam, gdzie niezbędny jest szybki nadzór nad zasilaniem gazowym. Dodatkowo pozwalają one na szybkie włączenie awaryjnego dopływu gazów w przypadku awarii centralnego zasilania. Dalej rurociągi doprowadzają gazy do jednostek końcowych instalacji, które są punktami poboru występującymi samodzielnie lub zgrupowanymi np. w kolumnach. 

O czym jeszcze pamiętać?

Przy planowaniu całej instalacji trzeba jeszcze pamiętać o dwóch ważnych kwestiach. Jeśli sieć wykorzystywana jest do zasilania w podtlenek azotu – wymogiem jest, aby w pomieszczeniach, gdzie jest on doprowadzany, wykonywać instalację wyrzutową do gazów poanestetycznych. Oprócz tego, jeśli stosuje się gniazda zasilające AIR-MOTOR do sprężonego powietrza – koniecznie trzeba zainstalować dodatkowy rurociąg wyrzutowy do pozbycia się nadmiaru sprężonego powietrza.

Warto również zwrócić uwagę na działanie systemu alarmowego. Wystąpienie nieprawidłowości w działaniu systemu, np. przekroczenie ustalonego ciśnienia wytwarzanego przez źródła zasilania lub panującego w rurociągach, powinno być szybko i wyraźnie sygnalizowane.

Punkty poboru – gazy przy łóżku pacjenta

Punkty odbioru gazów mogą być montowane pojedynczo w ścianie, ale częściej są zgrupowane w funkcjonalnych jednostkach, takich jak: tablice, kasetony, kolumny, panele. Na oddziałach dużą popularnością cieszą się zestawy nadłóżkowe z kanałami do instalacji gazów medycznych, z przyłączami elektrycznymi i oświetleniowymi. Często z takim zestawem zintegrowane są szyny umożliwiające montaż niezbędnej aparatury, np. monitorów, respiratorów lub pomp infuzyjnych. W zależności od potrzeb panele nadłóżkowe mogą obsługiwać jedno, dwa lub więcej stanowisk jednocześnie. Konstrukcja takiego panelu i wszystkie dodatkowe parametry mogą być dopasowane do indywidualnych wymagań stanowiska.

W przypadku sal zabiegowych, sal operacyjnych i oddziałów intensywnej opieki medycznej częściej stosuje się kolumny zasilające, zwykle w wersji podwieszanej z sufitu z przesuwnym ramieniem. Dużą zaletą takiej konstrukcji jest zgrupowanie w jednym miejscu wszystkich niezbędnych mediów, tj. gazowych, elektrycznych, teleinformatycznych. Dodatkowo mobilność takiej kolumny daje możliwość ustawienia jej w położeniu wymaganym w danej sytuacji.