Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Działania miękkie w projektach unijnych

Dawid Drobnić | 2011-09-20

Programy regionalne i krajowe, które decydują o przyznaniu funduszy unijnych, umożliwiają stosowanie wielu działań o charakterze nieinwestycyjnym. Należą do nich szkolenia, akcje informacyjne dotyczące profilaktyki i inne. To element, który w wielu przypadkach może stanowić o sukcesie planowanej inwestycji.

Instrument elastyczności czyli tzw. cross-financing  w projektach inwestycyjnych w służbie zdrowia współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) obejmuje działania towarzyszące m.in. pracom budowlano-wykonawczym lub zakupom sprzętowym wpisujące się w cel projektu. 

>>Już za miesiąc Ogólnopolskie Forum Zdrowia Publicznego 2011! Weź udział w konferencji, spotkaj się ze specjalistami, rozwiązuj problemy swojej placówki!<< 

W większości programów operacyjnych  nie określono zamkniętego katalogu tego typu działań by umożliwić wnioskodawcom realizację szerokiego wachlarza przedsięwzięć wspierających wpisujących się w cel główny.

Wydatki na instrument elastyczności nie mogą jednak dla większości konkursów przekroczyć 10% wartości kosztów kwalifikowanych projektu.

Realizacja instrumentu elastyczności stanowi dodatkowy element projektów inwestycyjnych w służbie zdrowia, znacząco zwiększający skuteczność i efektywność wsparcia unijnego. Jego zastosowanie wymaga jednak zaplanowania, rzetelnej realizacji i optymalnego dokumentowania.

Przykład

Tytuł Projektu: „Dostawa nowoczesnego rezonansu magnetycznego dla NZOZ „Nu-Med” działającego na terenie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie celem poprawy jakości i dostępności diagnostyki w powiecie kościerskim”
Wartość projektu: 3 678 851 zł
Projekt realizowany w ramach: działania 9.2. Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia RPO Województwa Pomorskiego
Cel nadrzędny: Poprawa dostępu do lokalnej infrastruktury społecznej na terenie Kościerzyny i powiatu kościerskiego
Cele szczegółowe:
• Poprawa dostępu do lepszej jakości podstawowych usług medycznych
• Poprawa dostępu do badań diagnostycznych
• Procentowy wzrost osób wyleczonych w stosunku do liczby zgonów spowodowanych przede wszystkim chorobami nowotworowymi
• Zwiększenie świadomości mieszkańców gminy o konieczności profilaktyki
Rzeczowy zakres projektu:
• Zakup rezonansu magnetycznego
Instrument elastyczności:
• Szkolenie dla personelu medycznego z zakresu diagnostyki z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego – szkolenie 2 pracowników w wymiarze 10 godzin
• Akcja promocyjna propagująca badania profilaktyczne wśród mieszkańców/pacjentów - skierowana w sposób szczególny na profilaktykę nowotworów, których występowanie na terenie województwa pomorskiego jest istotnym lokalnym problemem i przekracza średnie wartości dla pozostałych regionów

>> Magazyn  "Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ" - zobacz wersję on-line, zamów darmowy numer powitalny <<

Ważne jest by cel realizacji instrumentu elastyczności był zgodny z celami przedsięwzięcia. Zaplanowane w przykładzie działania w sposób kompleksowy przyczyniają się do zwiększenia efektywności przyznanej dotacji na zakup specjalistycznej aparatury, zmierzając zarówno do wzrostu kompetencji personelu, jak i zwiększenia świadomości społecznej.

Rezultatem akcji i szkolenia  w przykładowym projekcie było zwiększenie możliwości wykorzystania nowego sprzętu i zainteresowanie pacjentów nową ofertą badań. Uzyskano zintensyfikowanie pozytywnego oddziaływania całego projektu. Na realizację instrumentu elastyczności przeznaczono jedynie 0,1% wartości całkowitej inwestycji. Dodatkowo założenie realizacji szkoleń i akcji profilaktycznej zostało wysoko ocenione przez ekspertów i pomogło w uzyskaniu finalnej decyzji o dofinansowaniu projektu.

Realizacja, a także późniejsze rozliczenie działań podejmowanych w ramach instrumentu elastyczności, nie odbiega od pozostałego zakresu projektu współfinansowanego ze środków UE. Wart podkreślenia jest fakt, że instrument elastyczności stanowi integralny element przedsięwzięcia i nie można z niego zrezygnować.  Ma on także odzwierciedlenie we wskaźnikach, które muszą zostać osiągnięte. Bardzo istotne jest także odpowiednie przeprowadzenie działań oraz ich rzetelne udokumentowanie.

Należy pamiętać, że instytucja zarządzająca danym programem operacyjnym (w przypadku RPO jest to urząd marszałkowski) musi zweryfikować wykorzystanie instrumentu elastyczności w projekcie finansowanym ze środków UE.

Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej