Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Współpraca transgraniczna

MedicalOnline.pl | 2011-09-08
W ramach współpracy transgranicznej szpitale z Polski, Białorusi oraz Litwy otrzymają wsparcie szkoleniowe ze strony A.M.G. Finanse

W ramach projektu „Współpraca oraz wymiana doświadczeń instytucji ochrony zdrowia obszaru przygranicznego Polski, Litwy i Białorusi” firma A.M.G. Finanse, doradzająca jednostkom ochrony zdrowia w zakresie zarządzania, przeprowadzi cykl szkoleń dla pracowników Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach, białoruskiego Grodzieńskiego Regionalnego Szpitala Klinicznego oraz litewskiego Szpitala w Mariampolu. 

Projekt „Współpraca oraz wymiana doświadczeń instytucji ochrony zdrowia obszaru przygranicznego Polski, Litwy i Białorusi” realizowany jest w ramach programu „Fundusz Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzyregionalnych i Transgranicznych w Euroregionie Niemen” z inicjatywy Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach.

A.M.G. Finanse, współpracując z tym szpitalem, zrealizuje cykl szkoleń z zakresu restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej przeznaczony dla jego pracowników oraz Partnerów Projektu, tj. Grodzieńskiego Regionalnego Szpitala Klinicznego i Szpitala w Mariampolu. Program projektu zakłada przeprowadzenie wykładów oraz warsztatów umożliwiających praktyczną wymianę doświadczeń, a także porównanie rozwiązań stosowanych w poszczególnych jednostkach.

Szkolenia prowadzone przez ekspertów A.M.G. Finanse obejmą między innymi kwestie:
  • optymalizacji gospodarki zapasami; przedstawione zostaną najlepsze praktyki stosowane w polskich szpitalach, wraz z konkretnymi propozycjami zasad prowadzenia gospodarki magazynowej, jak również metody i wskaźniki oceny prawidłowości prowadzonej przez szpitale działalności w tym zakresie;
  • optymalizacji wykorzystania zasobów ludzkich – pozycjonowanie poziomu oraz struktury zatrudnienia, w tym również wdrażanie elektronicznych grafików obsady średniego i niższego personelu medycznego;
  • zarządzania zobowiązaniami – rozumianego jako tworzenie strategii obsługi zobowiązań (kontroli zadłużenia wraz z objęciem negocjacjami kluczowych wierzycieli szpitala) oraz pośrednictwo finansowe w pozyskiwaniu zewnętrznego kapitału z rynku bankowego lub pozabankowego z przeznaczeniem na obsługę zobowiązań; także prowadzenie inwestycji oraz zabezpieczenie wkładu własnego przy realizacji projektów unijnych;
  • wprowadzenia podstaw budżetowania w poszczególnych komórkach szpitala, jako metody efektywnej kontroli i ograniczania kosztów oraz ich dostosowania do realizowanych przychodów.

Uczestnikami warsztatów będą pracownicy szpitali, zatrudnieni w działach powiązanych z konkretną tematyką szkoleń, menadżerowie średniego szczebla oraz kadra kierownicza.

„Cieszymy się, że nasze wieloletnie doświadczenie wynikające ze współpracy z licznymi jednostkami ochrony zdrowia w Polsce w zakresie zarządzania i uzdrawiania ich finansów będzie mogło służyć również placówkom medycznym zza naszej wschodniej granicy, przyczyniając się jednocześnie do pogłębiania regionalnych dobrosąsiedzkich stosunków z Litwą i Białorusią.” - mówi Tomasz Kopiec, prezes zarządu A.M.G. Finanse.

Szkolenia odbywać się będą w ramach comiesięcznych spotkań. Trzy pierwsze zostaną zorganizowane w Polsce, w Suwałkach, ostatnie z nich odbędzie się w listopadzie 2011 roku na Litwie.

A.M.G. Finanse

A.M.G. Finanse Sp. z o.o. to firma doradcza związana z sektorem publicznej ochrony zdrowia. Firma rozpoczęła działalność we wrześniu 2005 roku. Podstawowa oferta skierowana jest do jednostek publicznej ochrony zdrowia oraz jednostek samorządu terytorialnego wraz z podległymi im publicznymi zakładami opieki zdrowotnej z terenu całej Polski. Misją A.M.G. Finanse jest wypracowanie optymalnej formy funkcjonowania publicznych zakładów opieki zdrowotnej, umożliwiającej dynamiczne reagowanie na zmieniające się uwarunkowania prawne oraz rynkowe.

Oferowane przez A.M.G. Finanse usługi doradztwa w zarządzaniu są sumą doświadczeń zdobytych w ramach kilkuletniej współpracy z licznymi podmiotami sektora ochrony zdrowia, co sprawia, że w połączeniu z praktyczną wiedzą konsultantów i doświadczeniem pracowników, firma skutecznie pomaga rozwiązywać problemy organizacyjno-finansowe szpitali.

Więcej na www.amgfinanse.pl