Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Ogólnopolskie Forum Zdrowia Publicznego 2011

Akademia Wiedza i Praktyka
Ogólnopolskie Forum Zdrowia Publicznego 2011

27 – 28 października 2011 r. – Ogólnopolskie Forum Zdrowia Publicznego 2011

Akademia Wiedza i Praktyka oraz Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie zapraszają do wzięcia udziału w dwudniowej konferencji Ogólnopolskie Forum Zdrowia Publicznego 2011, która będzie okazją do zapoznania się z najnowszymi zmianami prawnymi w obszarze ochrony zdrowia, a także najważniejszymi kierunkami rozwoju zdrowia publicznego. Konferencja została przygotowana pod patronatem merytorycznym „Serwisu Kadry Zarządzającej ZOZ”.

Miejsce i termin konferencji: 27 – 28 października 2011 r., Warszawa, gmach Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania, ul. Rejtana 16

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęły: STOMOZ oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Niepublicznych Szpitali Samorządowych.

Ogólnopolskie Forum Zdrowia Publicznego 2011 to spotkanie przedstawicieli środowiska medycznego, tj. doświadczonych menedżerów, dyrektorów i kierowników placówek medycznych, przedstawicieli samorządów lokalnych, instytucji państwowych oraz 30 wybitnych ekspertów: liderów ochrony zdrowia, ekspertów prawnych i kadry naukowej wyższych uczelni, w tym m.in.:

Renata Maria Jażdż-Zaleska
Ekspert w zakresie przekształceń w ochronie zdrowia, prezes zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. NZOZ Szpital Powiatowy w Kluczborku, pomysłodawczyni, inicjatorka i prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Niepublicznych Szpitali Samorządowych.

Adam Rozwadowski
Prezes Zarządu Centrum Medyczne ENEL-MED

Krzysztof Nyczaj
Były pracownik Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, współtwórca aktów prawnych dotyczących systemu informacyjnego ochrony zdrowia, w tym dotyczących elektronicznej dokumentacji medycznej

Małgorzata Capik, Maciej Capik
Eksperci ds. ubezpieczeń gospodarczych, obsługi procesu likwidacji szkód, zarządzenia ryzykiem, szacowania poziomu ryzyka. Mają duże doświadczenie w obsłudze placówek medycznych. Zajmują się m.in. opracowaniem siwz, usługami pomocniczymi w ubezpieczeniach, procedurach zamówień publicznych z ubezpieczeń.

Od początku 2011 r. przepisy dotyczące ochrony zdrowia ciągle się zmieniają:
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania…
  • pakiet ustaw zdrowotnych, w tym nowe ustawy o działalności leczniczej i systemie informacji w ochronie zdrowia…
  • zarządzenie Prezesa NFZ w zakresie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju AOS…
  • a od 1 stycznia 2012 r. następne zmiany – nowe zasady ubezpieczeń w ochronie zdrowia i dochodzenia odszkodowań.

Realne trudności, z którymi borykali się zarządzający placówkami medycznymi w pierwszych miesiącach funkcjonowania nowych przepisów stały się jednym z impulsów do zorganizowania wyjątkowego wydarzenia jakim jest Ogólnopolskie Forum Zdrowia Publicznego 2011. Podczas 2-dniowych spotkań z wybitnymi ekspertami, w gronie liderów ochrony zdrowia i doświadczonych menedżerów będzie można dowiedzieć się, jak wdrożyć konieczne zmiany i prowadzić placówkę medyczną zgodnie z prawem i obowiązującymi trendami.

Konferencja będzie składać się z dwóch głównych wydarzeń:

Forum Praktyków Ochrony Zdrowia nt. „Zarządzanie podmiotem leczniczym w świetle ostatnich zmian prawnych”

Forum ma nowatorską formułę: dyskusyjnych stolików tematycznych. Przy osobnych stolikach zasiądą eksperci, a wokół nich menedżerowie. W takim gronie będzie można skonsultować swój problematyczny przypadek, zadać ekspertowi pytania i od razu uzyskać odpowiedzi, a także wysłuchać opinii na dany temat i poznać doświadczenia innych menedżerów.

Nie tylko zyskasz pomoc w rozwiązaniu swojego problemu, ale także poznasz problemy innych menedżerów zdrowia, ich opinie na dany temat i sposoby radzenia sobie w omawianych sytuacjach. Oto wybrane tematy, które będą poruszane przy dyskusyjnych stolikach tematycznych:

1. Jak prowadzić dokumentację medyczną i zabezpieczać dane osobowe pacjenta według nowych zasad?
2. Usługi komercyjne w publicznych podmiotach leczniczych a kontrakt z NFZ
3. Organizacja podmiotu leczniczego — zmiany w zakresie rejestru podmiotów, zarządu oraz regulaminu organizacyjnego
4. Ubezpieczenie podmiotów leczniczych i odszkodowania dla pacjentów od stycznia 2012
5. Jak zachować trwałość projektu po przekształceniu SPZOZ w spółkę prawa handlowego, aby nie stracić dotacji z UE

Podczas Forum będzie można wziąć udział w nowoczesnych, zróżnicowanych formach szkoleniowych: prelekcjach, warsztatach i dyskusjach panelowych, dopasowanych do prezentowanej tematyki. Już teraz zobacz szczegółową agendę!

Konferencja naukowa nt. ”Kierunki rozwoju zdrowia publicznego”

Podczas sesji organizowanych w ramach tej części, kierowanej nie tylko do menedżerów, ale także do kadry naukowej wyższych uczelni medycznych i innych przedstawicieli środowiska medycznego, będziesz miał niepowtarzalną okazję zapoznać się z najnowszymi wynikami badań polskich naukowców dotyczących nowych trendów w rozwoju zdrowia publicznego, m.in.:

  • Medycyny personalizowanej w rozwoju zdrowia publicznego;
  • Opieki farmaceutycznej w systemie opieki zdrowotnej;
  • Informatyki, techniki obrazowania i telemedycyny w ochronie zdrowia;
  • Ewaluacji jakości w ochronie zdrowia;
  • Współczesnych kierunków rozwoju ekonomiki i organizacji ochrony zdrowia;
Zarezerwuj miejsce już teraz i skorzystaj z RABATU, możesz zaoszczędzić aż 500 zł!

Kontakt: Akademia Wiedza i Praktyka
e-mail: konferencjewip@wip.pl; zdrowiepubliczne@wip.pl
tel.: +48 22 429 41 87, +48 22 429 41 42, +48 22 429 41 62, 
faks: +48 22 518 27 50 (51).