Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Konferencja: Jak należy prywatyzować szpitale?

Multitrain
Wejście w życie nowej ustawy o działalności leczniczej wprowadziło szereg zmian w funkcjonowaniu placówek ochrony zdrowia. Zmieniono zasady na jakich samorządy będą mogły powoływać do istnienia podmioty lecznicze, wprowadzono również uregulowania dotyczące przekształcania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w dyskusji  i wymianie poglądów na temat prywatyzacji sektora ochrony zdrowia podczas konferencji „Jak należy prywatyzować szpitale?”, która odbędzie się 30 września 2011 r. w Warszawie.

Podczas konferencji poruszone zostaną następujące tematy:
 • Szpital efektywnym przedsiębiorstwem – jak wykorzystać informatyczne narzędzia analityczne, aby to osiągnąć? Wojciech Wikiera, Konsultant ds. systemów Finansowo-Księgowych i Controlingu, BMM Sp. z o.o. 
 • Czynniki wpływające na funkcjonowanie finansowej działalności szpitala przekształconego w spółkę prawa handlowego Zbyszko Przybylski, Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o. o. 
 • Spółka – cel czy środek? Janusz Atłachowicz, Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o. o.
 • Kluczowe obowiązki wynikające z przepisów ustawy o działalności leczniczej mec. Małgorzata Łukowiak – Verschelden, wspólnik Kancelarii Prawnej Pisz, Norek i Wspólnicy Sp. k.
 • Inwestycje w rozwój infrastruktury i podnoszenie konkurencyjności placówek medycznych, Marek Nowak, Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu 
 • Zastosowanie PPP w służbie zdrowia – szpitale dr Irena Herbst, Prezes Zarządu Fundacji Centrum PPP 
 • Przekształcenie SP ZOZ jako uprawnienie organu założycielskiego mec. Małgorzata Łukowiak – Verschelden, wspólnik Kancelarii Prawnej Pisz, Nowak i Wspólnicy Sp. k.
 • Raport: PPP w sektorze ochrony zdrowia w Polsce Rafał Cieślak, Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak&Kordasiewicz 
 • Główne założenia przekształcenia SP ZOZ w spółkę mec. Małgorzata Łukowiak – Verschelden, wspólnik Kancelarii Prawnej Pisz, Nowak i Wspólnicy Sp. k., mec. Michał Wojciechowski, wspólnik Kancelarii Prawnej Pisz, Nowak i Wspólnicy Sp. k.
 • Podstawowe informacje na temat funkcjonowania i ustroju spółek kapitałowych prawa handlowego mec. Michał Wojciechowski, wspólnik Kancelarii Prawnej Pisz, Nowak i Wspólnicy Sp. k.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy:
 • Kadrę menedżerską placówek Ochrony Zdrowia z działów: Administracji, IT, Finansów, Zamówień, 
 • Przedstawicieli Urzędów Wojewódzki odpowiedzialnych za zdrowie publiczne, 
 • Przedstawicieli władz powiatowych – doradcy ds. ochrony zdrowia, 
 • Przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, 
 • Przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia, 
 • Przedstawicieli administracji samorządowej. 
 
Koszt udziału w konferencji:
dla przedstawicieli grupy docelowej:
 • do 8 września - 250 PLN + VAT 
 • po 8 września - 400 PLN + VAT 
dla pozostałych osób (w tym przedstawicieli biznesu, dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych):
 • do 8 września - 1000 PLN + VAT 
 • po 8 września - 1500 PLN + VAT

Uczestnikom konferencji zapewniamy:
 • materiały konferencyjne, 
 • przerwy kawowe, 
 • lunch na zakończenie konferencji, 
 • dostęp do elektronicznej wersji materiałów konferencyjnych, 
 • udział w obradach. 
Uwaga – ilość miejsc ograniczona.

Kontakt:
Ewa Cichocka
Kierownik Projektu
tel. 22/ 224 06 43
fax. 22/ 244 25 37
e-mail. ewa.cichocka@multitrain.pl