Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Szpitale wstrzymują się z regulaminami organizacyjnymi

redacja, na podst. "Gazety Prawnej" z 30.08.2011 r. | 2011-09-06
Część szpitali wstrzymuje się ze zrealizowaniem obowiązku opracowania regulaminów organizacyjnych, w których powinny być uregulowane wszystkie kwestie dotyczące płatności pobieranych od pacjentów.

Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej nakłada na szpitale obowiązek przygotowania regulaminów organizacyjnych, w których określona zostanie wysokość opłat pobieranych od pacjentów za usługi medyczne

Dyrektorzy publicznych szpitali chętnie wykorzystaliby tę okazję do poprawienia sytuacji finansowej swoich placówek. Szpitale chcą, aby osoby niemające skierowania na leczenie lub pragnące szybciej dostać się do specjalisty musiały za to zapłacić. Płatne miałyby być również te świadczenia, które byłyby wykonywane  po wyczerpaniu się kontraktów z NFZ oraz tewiadczenia niezakotraktowane. Zdaniem części dyrektorów, szpitale publiczne powinny mieć takie same uprawnienia jak te działające w formie spółek, którym wolno udzielać wszelkich świadczeń płatnie.

UWAGA! 27 i 28 października w Warszawie OGÓLNOPOLSKIE FORUM ZDROWIA PUBLICZNEGO 2011! Sprawdź!
 
Przeszkodą w realizacji tych planów jest jednak stanowisko Minister Zdrowia, zgodnie z którym publiczne szpitale nie mogą pobierać opłat za usługi objęte kontraktem z NFZ, a jedynie za tzw. świadczenia niegwarantowane.
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej