Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Szpital Wojewódzki w Łomży jako kolejny w województwie podlaskim otrzyma wsparcie ze strony A.M.G. Finanse

MedicalOnline.pl | 2011-08-30
A.M.G. Finanse, firma świadcząca usługi w zakresie doradztwa w zarządzaniu dedykowane sektorowi ochrony zdrowia, podpisała umowę o współpracy ze Szpitalem Wojewódzkim w Łomży. Jest to kolejna placówka w regionie, obok Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku oraz Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach, która zdecydowała się poddać swoją działalność analizie profesjonalnego doradcy.

Umowę podpisano 19 sierpnia 2011 r. W jej ramach A.M.G. Finanse dokona wszechstronnej analizy funkcjonowania szpitala. Weryfikacji poddane zostaną między innymi procesy zakupów i dostaw, procesy wytworzenia usługi medycznej, a także zarządzanie wymagalnymi i niewymagalnymi zobowiązaniami publicznoprawnymi oraz cywilnoprawnymi. Na tej podstawie A.M.G. Finanse zaproponuje dyrekcji odpowiednie działania naprawcze, mające uzdrowić finanse placówki.

Jest to już trzeci szpital w województwie podlaskim, który skorzysta z usług A.M.G. Finanse. Naczelną ideą tej współpracy jest chęć zapewnienia przez organ założycielski - Samorząd Województwa Podlaskiego – poprawy sytuacji finansowej podległych mu szpitali. Synergia w zakresie zarządzania tymi placówkami medycznymi ma wpłynąć na poprawę ich kondycji finansowej, ograniczenie bądź likwidację zadłużenia oraz lepsze wykorzystanie posiadanego przez nie potencjału.

„Fakt równoczesnej współpracy z trzema szpitalami podległymi temu samemu podmiotowi – Samorządowi Województwa Podlaskiego – stanowi niezwykle pozytywny czynnik wpływający w założeniu na zwiększenie efektywności działań naprawczych. To duża szansa, aby w długofalowej perspektywie doprowadzić do uzdrowienia sytuacji finansowej tych jednostek. Jestem przekonany, że doświadczenie A.M.G. Finanse wynikające z przeprowadzonych wielu podobnych projektów zakończonych sukcesem oraz odpowiednia determinacja Samorządu Województwa Podlaskiego i Dyrekcji Szpitali doprowadzi do zamierzonego rezultatu” – mówi Tomasz Kopiec, prezes zarządu A.M.G. Finanse.

A.M.G. Finanse

A.M.G. Finanse Sp. z o.o. to firma doradcza związana z sektorem publicznej ochrony zdrowia. Firma rozpoczęła działalność we wrześniu 2005 roku. Podstawowa oferta skierowana jest do jednostek publicznej ochrony zdrowia oraz jednostek samorządu terytorialnego wraz z podległymi im publicznymi zakładami opieki zdrowotnej z terenu całej Polski. Misją A.M.G. Finanse jest wypracowanie optymalnej formy funkcjonowania publicznych zakładów opieki zdrowotnej, umożliwiającej dynamiczne reagowanie na zmieniające się uwarunkowania prawne oraz rynkowe.

Oferowane przez A.M.G. Finanse usługi doradztwa w zarządzaniu są sumą doświadczeń zdobytych w ramach kilkuletniej współpracy z licznymi podmiotami sektora ochrony zdrowia, co sprawia, że w połączeniu z praktyczną wiedzą konsultantów i doświadczeniem pracowników, firma skutecznie pomaga rozwiązywać problemy organizacyjno-finansowe szpitali.