Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

System znakowania pacjentów zmniejszy prawdopodobieństwo błędów lekarskich i zredukuje koszty związane z pobytem pacjenta w szpitalu

Serwis ZOZ | 2011-08-25
System znakowania pacjentów zmniejszy prawdopodobieństwo błędów lekarskich i zredukuje koszty związane z pobytem pacjenta w szpitalu

Fragmenty wywiadu z Maciejem Rafałowskim, dyrektorem sprzedaży w BCS Polska

Ustawa o działalności leczniczej weszła w życie 1 lipca br. Znalazł się w niej m.in. obowiązek znakowania pacjentów, a z czasem również personelu medycznego. Czy można powiedzieć, że Polska nareszcie dołącza do grupy krajów, w których podobne systemy są niezbędną dla codziennego funkcjonowania służby zdrowia normą?

- Rzeczywiście, wspomniane tendencje w Unii Europejskiej są na porządku dziennym.(...). Dziś idziemy w trochę innym kierunku: ustawa o działalności leczniczej ma na celu głównie zarządzanie służbą zdrowia i tym, co się w niej dzieje, w sposób bardziej „cywilizowany”. Nie mam tu na myśli tylko identyfikacji w celu posługiwania się danymi pacjenta w placówkach służby zdrowia (m.in. w celu weryfikacji poprawności obsługi medycznej), ale także jako podstawę do realizacji zaplanowanego na 2014 r. bardzo istotnego projektu, jakim jest Centralna Baza Pacjentów.

Jakie są najważniejsze korzyści z zastosowania systemów automatycznej identyfikacji dla służby zdrowia?

- Dzięki systemowi znakowania pacjentów zmniejszamy prawdopodobieństwo błędów lekarskich oraz realnie wpływamy na redukcję kosztów związanych z pobytem pacjenta w szpitalu i zastosowanych wobec niego środków (chodzi tu głównie o czas jego przebywania na oddziale i poprawność wykonywanych działań). Drugą istotną korzyścią jest usprawnienie przepływu informacji oraz stworzenie pewnego historycznego ciągu zdarzeń medycznych. Kolejna kwestia to usprawnienie czynności administracyjnych związanych z rejestracją. Pacjent, który po raz pierwszy zgłasza się do szpitala, może otrzymać identyfikator ze swoimi danymi, np. w postaci karty odczytywanej przez szpitalny komputer. Identyfikator ten mógłby służyć nie tylko przy kolejnej wizycie w przychodni, ale już na etapie jej planowania
i rezerwowania.

Więcej informacji na pewno przekażecie Państwo podczas planowego 13 września br, spotkania z menedżerami ochrony zdrowia, które odbędzie się w siedzibie naszego wydawnictwa, dotyczącego systemów automatycznej identyfikacji dla służby zdrowia. Proszę zatem o krótką zapowiedź tego wydarzenia.

- W pierwszym dniu naszego spotkania odbędą się dwa panele. Pierwszy z nich dotyczy ogólnie rzecz ujmując informatyzacji i systemu autoidentyfikacji w szpitalnictwie oraz ich wykorzystania w codziennej działalności placówek służby zdrowia. Kwestie te omówimy na przykładzie pacjenta leżącego, diagnostyki, laboratorium, apteki szpitalnej itp., zarówno w kontekście przepływu danych medycznych, jak i procesów zarządczych i odpowiedzialności na każdym z etapów procesu. Podczas drugiego panelu skoncentrujemy się na samej ustawie, której założenia pomogą nam odnieść do bieżącej praktyki. Te zagadnienia przedstawi  zaproszony prawnik (chodzi o zrealizowanie potrzeby posiadania takich systemów w polskich szpitalach oraz przynajmniej ramowe ustalenie harmonogramu wdrażania ich w placówkach). Następnie pochylimy się już stricte nad kwestią identyfikacji: sposobami oznakowania pacjentów i personelu oraz stosowanymi materiałami do znakowania (w zależności od różnych grup pacjentów: od noworodków i dzieci w inkubatorach, poprzez pacjentów obłożnie chorych aż po osoby starsze i alergików). Dla uczestników konferencji przygotowujemy również  warsztat z wykorzystaniem przykładowego stanowiska służącego oznakowaniu pacjenta, z możliwością wydrukowania identyfikatora, zrobienia zdjęcia i przeniesienia go na kartę identyfikacyjną pacjenta oraz dalszymi tego typu działaniami. Mam  nadzieję, że wrześniowe spotkanie zapoczątkuje inne tego typu konferencje, służące wymianie wiedzy i doświadczeń na temat nie tylko automatycznej identyfikacji, ale w ogóle procesu informatyzacji służby zdrowia.(...)

Konferencja "Nowoczesne systemy identyfikacji w służbie zdrowia. Identyfikacja pacjentów i personelu", organizowana przez redakcję "Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ" i firmę BCS Polska odbędzie się 13 września 2011 r. w Warszawie.

Do udziału w konferencji zapraszamy WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH! Konferencja jest bezpłatna.

Więcej informacji o konferencji oraz formularz zgłoszenia można znaleźć tutaj:

www.serwiszoz.pl/konferencja/wystartowal-klub-kadry-zarzadzajacej-zoz

Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej