Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Kierownik szpitala wobec uproszczonej procedury dochodzenia odszkodowań za błędy medyczne

Anna Zubkowska | 2011-08-24
Kierownik szpitala, w którym doszło do błędu medycznego, lub upoważniona przez niego osoba będą mogli uczestniczyć w posiedzeniach komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych – z wyjątkiem narady i głosowania nad orzeczeniem. Będą mieć też obowiązek przedstawienia swojego stanowiska w sprawie błędu medycznego wraz z dowodami.

Kierownik szpitala i ubezpieczyciel mają obowiązek przedstawienia swojego stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku wraz z dowodami na poparcie swojego stanowiska. Brak reakcji na wniosek będzie traktowany równoznacznie z akceptacją wniosku w zakresie dotyczącym wskazanych w nim okoliczności oraz proponowanej wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia.

Najnowsza publikacja o dokumentacji medycznej. SPRAWDŹ!

Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej