Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Zmiany w wymiarze czasu pracy

Piotr Karniej | 2011-08-17
Do 1 lipca 2014 r.niezmieniony pozostaje skrócony czas pracy pracowników zatrudnionych w działach radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej, stosu¬jących w celach diagnostycznych i terapeutycznych promieniowanie jonizujące, oraz fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki, medycyny sądowej lub prosektoriów. Po tej dacie ustawa o działalności leczniczej pozbawia ich tego przywileju.

Czas pracy pracowników działalności podstawowej pozostaje niezmieniony – ustawa wprowadza normę czasu pracy, wynoszącą maksymalnie 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut w tygodniu.

Więcej dowiesz się  z publikacji „Jakie zmiany wprowadza tzw. pakiet ustaw zdrowotnych”. Zamów na www.serwiszoz.pl


Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej