Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Postępowanie likwidacyjne w SPZOZ

Michał Waszkiewicz | 2011-08-10
Podstawowa różnica w procedurze likwidacji SPZOZ wobec poprzedniego stanu prawnego polega na rezygnacji z możliwości zablokowania likwidacji  przez Ministra Zdrowia.
Dotychczas mógł on odmówić zgody na likwidację publicznego zakładu opieki zdrowotnej, szczególnie jeżeli w wyniku tej decyzji mają nastąpić likwidacja lub istotne ograniczenie poszczególnych rodzajów działalności zakładu i udzielanych świadczeń zdrowotnych na danym terenie.
Likwidacja samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej następuje w drodze: rozporządzenia, zarządzenia lub uchwały właściwego organu pod¬miotu, który utworzył zakład opieki zdrowotnej.
Konieczne jest sporządzenie aktu likwidacji. Można wskazać  w nim okres od dnia otwarcia likwidacji do dnia jej zakończenia, który nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. Rozporządzenie, zarządzenie albo uchwała o likwidacji nie mogą przedłużać terminu zakończenia likwidacji.

Co zawiera akt likwidacji? Jak przebiega wykreślenie SPZOZ z rejestru? Dowiedz się z publikacji „Jakie zmiany wprowadza tzw. pakiet ustaw zdrowotnych”. Zamów na www.serwiszoz.plKiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej