Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Ubezpieczenia podmiotów prowadzących działalność leczniczą

Małgorzata i Maciej Capik | 2011-08-03
Po 2012 roku wszystkie podmioty lecznicze będą musiały ubezpieczyć się od szkód będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania tych świadczeń oraz zdarzeń medycznych.

Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej nie oznacza końca ubezpieczeń obowiązkowych. Tylko lekarze i pielęgniarki wykonujący tzw.praktykę zawodową w rozumieniu art.5 ust.2 ustawy o działalności leczniczej będą zwolnieni z obowiązku ubezpieczania ryzyka z tytułu zdarzeń medycznych. Oznacza to, że będą oni zawierać umowę dotyczącą tylko i wyłącznie ryzyka odpowiedzialności cywilnej.

Więcej na ten temat przeczytasz w publikacji „Jakie zmiany wprowadza tzw. pakiet ustaw zdrowotnych”. Zamów na www.serwiszoz.pl


Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej