Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Konsekwencje nieosiągnięcia wskaźnika finansowego

Karolina Rozkosz | 2011-08-25
Jeśli w niepublicznej placówce medycznej nie został osiągnięty jeden ze wskaźników w projekcie finansowanym z regionalnego programu operacyjnego, leży zebrać jak najwięcej dokumentów potwierdzających podjęte działania. 

Mogą to być raporty medyczne dotyczące lub zestawienia statystyczne zarówno dla placówki jak i obszaru oddziaływania projektu.
Z dokumentacji tej powinno wynikać, że realizacja projektu, mimo że  nie pozwoliła w pełni na osiągnięcie założonych celów na etapie przygotowania wskaźników, wpłynęła korzystnie na zidentyfikowane w projekcie problemy.
Należy przygotować prognozy na podstawie aktualnych danych i wskazać okres, w którym osiągnięcie wartości projektowych wskaźników będzie możliwe.

Jeżeli niepubliczna placówka medyczna przedstawi dokumenty potwierdzające działania zmierzające do osiągnięcia wskaźnika w określonym czasie, może renegocjować umowę. Nieosiągnięcie wartości poszczególnych wskaźników założonych na etapie przygotowania projektu może jednak skutkować jego odrzuceniem podczas realizacji

Na podstawie zgromadzonych dokumentów można starać się o zmiany w umowie o dofinansowanie, częstym rozwiązaniem jest dodanie aneksu do umowy.
Instytucje wdrażające działania w ramach programów operacyjnych są w pełni świadome następujących zmian społecznych i gospodarczych w tym również na wartości kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia w przypadku świadczeń realizowanych w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej.

Przykład:
W niepublicznym szpitalu w mieście P. wskaźnikiem rezultatu w realizacji projektu finansowanego z regionalnego programu operacyjnego było skrócenie czasu oczekiwania na laserowy, okulistyczny zabieg operacyjny. Dokumentem potwierdzającym jego osiągnięcie był comiesięczny raport przygotowany przez dział statystyczny placówki.
Jednostce nie udało się skrócić czasu oczekiwania na zabieg, co pracownicy wykazali w październikowym raporcie. W związku z tym zespół projektowy podjął działania, które umożliwiły skrócenie tego czasu o dwa tygodnie – zdecydowano się, że lekarze i personel medyczny od listopada będą wykonywać zabiegi również w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w soboty. Dzięki tym rozwiązaniom został osiągnięty efekt końcowy założony w początkowej fazie projektu.


Dokumentacja medyczna i dane osobowe pacjenta! Nowa publikacja! Sprawdź!


Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej