Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Darowizny przy wypłacie odszkodowania

Małgorzata i Maciej Capik | 2011-08-18
Aparatura medyczna przekazana placówce w darowiźnie stanowi jej własność, jednak placówka medyczna nieposiana na ten sprzęt faktury zakupu, której przy wypłacie odszkodowania może żądać zakład ubezpieczeń. Jak ustrzec się problemów w takiej sytuacji?

Ubezpieczenie sprzętu


Placówka medyczna przy ubezpieczaniu mienia powinna objąć ochroną sprzęt medyczny. Jeśli stanowi on jej własność wystarczające jest ubezpieczenie standardowe na sumy odpowiadające wartości rzeczywistej  lub odtworzeniowej danego mienia.
Przy wypłacie odszkodowania za uszkodzone mienie przyjmowana jest zasada, iż wypłata jest realizowana na rzecz właściciela danych składników  mienia. Dlatego ubezpieczając sprzęt, trzeba zwrócić uwagę na te elementy majątku, którymi dysponuje  na podstawie aktów darowizny.
Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, umowa darowizny powinna mieć formę aktu notarialnego, ale by była skuteczna, wystarczy rzeczywiste przekazanie przedmiotu darowizny.

Żeby uniknąć trudności związanych ze spełnieniem warunków  niezbędnych do uzyskania odszkodowania, do umowy ubezpieczenia obejmującej ochroną podarowany sprzęt powinny zostać wprowadzone dodatkowe zapisy zwalniające ZOZ z wymogu przedstawienia faktury nabycia. Mogą też stanowić, że w przypadku szkody, fakturę nabycia zastąpi akt darowizny ( jeśli ZOZ ma odpowiednie akty notarialne) lub oświadczenie darczyńcy o fakcie jej dokonania.

Podstawa prawna:


art. 890 § 1 i § 2 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.

Dokumentacja medyczna i dane osobowe pacjenta. KLIKNIJ


Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej