Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Jak stworzyć optymalny plan higieny

Elżbieta Kutrowska | 2011-08-04
Plan higieny powinien być opracowany oddzielnie dla każdej placówki ochrony zdrowia. Zawiera się w nim opisy wszystkich rozpoznanych rezerwuarów drobnoustrojów, drogi ich przenoszenia, zakres i metody dekontaminacji oraz zasady kontroli jej skuteczności.

Stan sanitarny placówki medycznej jest oceniany przez różne grupy odwiedzających go osób. Pacjent koncentruje się na estetyce pomieszczeń i czystości. Dla służb sanitarnych ważne jest zabezpieczenie w środki dezynfekcyjne, wyroby sterylne i przestrzeganie procedur sanitarnych.

Zadania kierownika

Kierownicy zakładów opieki zdrowotnej i osoby udzielające świadczeń medycznych mają obowiązek podjęcia działań prewencyjnych przeciw szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych. Czynności te mają tworzyć system podlegający kontroli i potwierdzający skuteczność podjętych działań. Podstawą systemu jest plan higieny, a jego szczegółowym rozwinięciem są procedury i instrukcje postępowania.
Dla kadry zarządzającej istotne jest uzyskanie optymalnego efektu w postaci zabezpieczenia przed ryzykiem zakażeń i niski koszt. Personel medyczny chciałby, żeby dezynfekcja nie sprawiała trudności w wykonaniu i była przyjazna dla ludzi, czyli nie powodowała skutków niepożądanych dla personelu, pacjentów i dezynfekowanych przedmiotów.
Oczekiwania wszystkich wymienionych grup można spełnić poprzez dobrze zaplanowane działania prowadzące do redukcji drobnoustrojów, opisane w planie higieny.

Ocena ryzyka

Przed opracowaniem planu higieny należy przeprowadzić ocenę ryzyka związanego z wykonaniem procedur medycznych, rodzajem używanych instrumentów medycznych, aparatury i wyposażenia pomieszczeń.
W tej ocenie istotną rolę pełni rozpoznanie mikrobiologiczne, które polega na wykonaniu analizy zakażeń zgłoszonych zespołowi kontroli zakażeń i wywołujących je drobnoustrojów.
Warto podkreślić, że podczas prowadzenia tej analizy nie ma potrzeby wykonywania posiewów pobranych z powierzchni i powietrza ze względu na  zmienność flory bakteriologicznej i małą przydatność badań.  Analiza ta pozwala dobrze zaplanować dezynfekcję oraz dobrać skuteczne metody, techniki i preparaty.
Środki dezynfekcyjne używane w zakładach opieki zdrowotnej powinny mieć udokumentowaną skuteczność. Ich badania muszą być wykonane metodami przeznaczonymi dla obszaru medycznego, określonymi w normach europejskich przyjętych także w Polsce.Podstawa prawna:
•    ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – Dz.U. nr 234, poz. 1570 ze zm.

Czy znasz już najnowszą publikację o dokumentacji medycznej? SPRAWDŹ!Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej