Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Kierowca placówki medycznej w delegacji

Marek Rotkiewicz, ekspert prawa pracy | 2011-08-02
Każdy wyjazd służbowy kierowcy poza miejscowość stanowiącą siedzibę placówki medycznej, niezależnie od odległości i czasu, jest określany jako delegacja. Dotyczy to także stałych tras.

Od 3 kwietnia 2010 r. obowiązuje dodana do ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców definicja podróży służbowej kierowcy.

Podróżą służbową kierowcy jest każde zadanie służbowe polegające na wykonywaniu, na polecenie pracodawcy:
•     przewozu drogowego poza miejscowość, która stanowi siedzibę pracodawcy, na rzecz którego kierowca wykonuje swoje obowiązki, oraz inne miejsce prowadzenia działalności przez pracodawcę, w szczególności filie, przedstawicielstwa i oddział);
•    wyjazdu poza miejscowość (siedzibę pracodawcy, na rzecz którego kierowca wykonuje swoje obowiązki, oraz inne miejsce prowadzenia działalności przez pracodawcę, zwłaszcza filie, przedstawicielstwa i oddział)  w celu podjęcia prowadzenia pojazdu

Dla kierowców traci zatem znaczenie – w kontekście podróży służbowej – miejsce pracy określone w umowie o pracę.

Kierowcy w podróży służbowej przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem tego zadania służbowego, ustalane na zasadach określonych w przepisach art. kodeksu pracy.
Polecenie wyjazdu w delegację może być wydane w formie ustnej. W sytuacjach częstych, powtarzalnych wyjazdów służbowych stosować także zbiorcze polecenie wyjazdu.

Podstawa prawna:
•    art. 1, 2, 21 a  ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców - Dz.U. nr 92, poz. 879 ze zm.,
•    art. 7 ustawy z 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw - Dz.U. nr 43, poz. 246

Czy znasz już najnowszą publikację o dokumentacji medycznej? SPRAWDŹ!


Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej