Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Przeszczepy nerek rozliczane według nowych zasad

redakcja, na podst. www.kancelariajaniszewski.pl | 2011-07-15

NFZ zmienił przepisy dotyczące udzielania i rozliczania świadczeń związanych z przeszczepianiem nerek. Wynika to ze zmiany zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

W treści zarządzenia określono wymagania dla świadczeniodawcy realizującego świadczenie 52.01.0001492 Pobranie nerki od dawcy żywego. Świadczenie to zostało dodane do katalogu świadczeń odrębnych. W celu rozliczenia powyższego produktu konieczne jest przedłożenie szczegółowej specyfikacji kosztowej, która każdorazowo poddana zostanie weryfikacji przez dyrektora Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.


W katalogu grup zlikwidowano podział przeszczepów nerki na kategorie poprzez usunięcie grup L93 Przeszczepienie nerki - kategoria I oraz L94 Przeszczepienie nerki - kategoria II. Tym samym w zakresie przeszczepów nerek możliwe jest rozliczenie świadczeń 5.51.01.0011094 - Przeszczepienie nerki > 17 r.ż. oraz 5.51.01.0011096 - Przeszczepienie nerki < 18 r.ż., dla których udostępniono opis przedmiotu umowy.


Sprawdź, nowa publikacja o dokumentacji medycznej - KLIKNIJ

Ponadto w ramach katalogu 1 b umożliwiono rozliczenie świadczenia 5.52.01.0001493 Powikłania infekcyjne u chorego po przeszczepieniu narządu lub szpiku - diagnostyka, leczenie (diagnostyka, leczenie pacjenta od 31 dnia po wykonaniu przeszczepu) o wartości 75 pkt. a także  5.52.01.0001494 Powikłania nieinfekcyjne u chorego po przeszczepieniu narządu lub szpiku - diagnostyka, leczenie (diagnostyka, leczenie pacjenta od 31 dnia po wykonaniu przeszczepu) o wartości 43 pkt. Dla obu świadczeń czasu hospitalizacji musi wynosić mniej niż 4 dni.


Zarządzenie Nr 33/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 lipca 2011 r. w którym uregulowano powyższe zmiany wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje od 1 lipca br.

Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej