Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Wymogi sanitarne i ogólnobudowlane dla gabinetów w niepublicznych placówkach medycznych

Łukasz Siudak | 2011-07-14

Wymóg dotyczący wymaganej wielkości powierzchni gabinetu lekarskiego w zakładach innych niż zamknięte, czyli przychodniach, stacjach dializ i laboratoriach, zakładach rehabilitacji oraz zakładach chirurgii jednego dnia, od lutego 2011 r. został zniesiony. Pozostałe wymogi ogólno-przestrzenne nie zmieniły się.

Zmianę wprowadziło rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. W jego treści nie określono wielkości gabinetu w metrach kwadratowych. Gabinety lekarskie nadal powinny być wyposażone w podłogi z materiałów umożliwiających  łatwe mycie i dezynfekcję oraz połączone zw sposób umożliwiający ich mycie i dezynfekcję (w praktyce z zakładką podłogi na ścianę,)

Mimo, iż poprzednie rozporządzenie wymagało dostosowania pomieszczeń do wymogów sanitarnych (budowlanych) do  31 grudnia 2008 r., dla zakładów innych niż zamknięte, Minister Zdrowia zdecydował o szczególnej abolicji legislacyjnej, tj. wydłużeniu terminu do końca 2016 r.

Nowo zakładane placówki medyczne nie muszą spełnić wymogów sanitarnych dotyczących wielkości powierzchni gabinetów lekarskich Muszą jedynie dostosować się do wymogów ogólnobudowlanych oraz tych, które zostały wskazane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Do najważniejszych z nich należą:
• obowiązek zapewnienia temperatury powietrza na poziomie  co najmniej 24 st. C,
• obowiązek lokalizacji gabinetów nad powierzchnią terenu, gdzie podłoga powinna znajdować się na poziome nie mniejszym niż 0,3 m od powierzchni wokół budynku,
• obowiązek zapewnienia wymaganej wysokości pomieszczenia w zależności od występujących czynników i okoliczności co najmniej 2,2 m,
• obowiązek wykonania drzwi wejściowych o odpowiedniej szerokości, tj. co najmniej 0,9 m oraz wysokości co najmniej 2,0 m.

Sprawdź! Pierwsza na rynku kompleksowa publikacja na temat dokumentacji medycznej: Dokumentacja medyczna i dane osobowe pacjenta - praktyczne wskazówki - KLIKNIJ


 
Ważne!

W obecnym stanie prawnym nadal obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 marca 2000 r. w sprawie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i sprzęt medyczny służący wykonywaniu indywidualnej praktyki lekarskiej, specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej.  W związku z tym, mimo likwidacji wymagań dla gabinetów lekarskich w wymienionym rozporządzeniu nadal obowiązują prawne regulacje w tym zakresie,  m.in. normy wielkościowe, które określają, że gabinet lekarski nie może być mniejszy niż 12m2. 

W ustawie z  15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej zapowiedziano wydanie nowego, kompleksowego rozporządzenia m.in. dla gabinetów lekarskich w zakresie ogólnoprzestrzennym, sanitarnym oraz instalacyjnym (art. 22). 

Podstawa prawna: 


• rozporządzenie Ministra Zdrowia z  2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej  - Dz.U. nr 31, poz. 158,
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz.U. nr 75, poz. 690 ze zm.,
• rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 marca 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i sprzęt medyczny służący wykonywaniu indywidualnej praktyki lekarskiej, specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej - Dz.U. nr 20, poz. 254,
• ustawa z  15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - Dz.U. nr 112, poz. 654.