Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Rezultaty kontroli NIK za rok 2010

redakcja, na podst. www.nik.gov.pl | 2011-07-07
Najwyższa Izba Kontroli ocenia system służby zdrowia jako niespójny, niewydolny i mało efektywny. To rezultat ponad 180 kontroli planowanych i 195 doraźnych, które wysłani urzędnicy  przeprowadzili w ostatnim roku.
Sprawozdanie NIK ujawniło wiele wad i opóźnień organizacyjnych i funkcjonalnych, mimo że dotyczyły jedynie niektórych, wybranych kwestii.
Najbardziej znaczący wydaje się fakt, że negatywnie oceniono dostęp pacjentów do świadczeń medycznych i specjalistycznej aparatury. Brakuje także pracowników - lekarzy i średniego personelu.

Nowa publikacja o dokumentacji medycznej! Sprawdź! KLIKNIJ

Kolejny problem to relacje rektorów uczelni medycznych z podległymi im szpitalami klinicznym w zakresie dyspozycji finansowych, zwłaszcza kontaktów z producentami i dostawcami leków i planowania wydatków na sprzęt medyczny.
Zastrzeżenia budzą systemy ratownicze, którym brak spójnej koncepcji oraz metod efektywnej komunikacji, w tym wprowadzenia alarmowego numeru 112.

Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej