Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

System automatycznej identyfikacji pacjentów – metody wdrażania

Magdalena Zakrzewska | 2011-06-29

Skorzystanie z systemu automatycznej identyfikacji pacjentów może pomóc w zminimalizowaniu  liczby pomyłek przy wprowadzaniu danych pacjentów, obniżeniu kosztów usług oraz podniesieniu jakości obsługi. Dowiedz się, które rozwiązania mają szansę sprawdzić się w Twoim ZOZ.

Ustawa o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 r. zobowiązuje szpitale do zaopatrzenia pacjentów w znaki identyfikacyjne, zawierające m.in. imię i nazwisko i datę urodzenia. Ze względu na obowiązek ochrony danych osobowych, informacje te muszą być zakodowane. Uniemożliwia to identyfikację pacjenta przez osoby nieuprawnione. W zachowaniu poufności pomocne mogą okazać się systemy automatycznej identyfikacji, wykorzystujące kody kreskowe lub technologię radiową. Korzyści płynące z ich stosowania  to przede wszystkim większa automatyzacja i minimalizacja pomyłek przy wprowadzaniu danych, obniżenie kosztów usług oraz podniesienie jakości obsługi pacjentów.

 
Metody znakowania

System identyfikacji pacjentów polega na unikatowym oznaczaniu każdego chorego – zarówno noworodka jak i dorosłego, który w systemie funkcjonuje jako odpowiedni numer.
Dobór właściwego rozwiązania do znakowania pacjentów powinien być bezpośrednio związany z warunkami środowiskowymi, w jakich będą stosowane. Jednym z rozwiązań są opaski na rękę. Są one wykonane z lekkich, zapobiegających przypadkowemu zerwaniu materiałów, mają też właściwości hipoalergiczne. Pozwalają one efektywnie, wygodnie i bezpiecznie identyfikować pacjentów. Oprócz kodu, na opasce można umieścić dodatkowe informacje, dotyczące np. oddziału, lekarza prowadzącego, czy wymaganej diety.

W wyjątkowych sytuacjach najlepszym rozwiązaniem są opaski na rękę z wbudowanym identyfikatorem radiowym. Zapewnia on funkcję odczytu i zapisu, bez konieczności nadrukowania kodu,. Rozwiązanie to jest szczególnie przydatne dla pacjentów, którzy nie powinni być bez potrzeby poruszani, bądź dla noworodków w inkubatorach ponieważ dane można odczytać nawet przez odzież i pościel.

Kolejne czynności


Na początek każda jednostka, która planuje wprowadzenie systemu automatycznej identyfikacji, powinna przeprowadzić analizę potrzeb i ocenić bieżącą sytuację danej placówki. Ustaleniu podlegają:
technologia druku oraz rodzaj sprzętu do drukowania, odczytywania i przetwarzania danych  (np. drukarki stacjonarne i mobilne, kolektory danych, tablety, terminale itp.)
sposób kodowania informacji (np. kody kreskowe, paski magnetyczne, chipy na kartach plastikowych lub  technologia RFID)
możliwości integracji z istniejącym systemem informatycznym bądź wytyczne dotyczące zakupu nowego oprogramowania.

Kolejnym etapem będzie wdrożenie systemu, które obejmuje  wszelkie procesy, np. 

  • dostawę i konfigurację sprzętu
  • instalację sieci przewodowej lub bezprzewodowej
  • integrację rozwiązania z istniejącym bądź nowo zakupionym oprogramowaniem
  • szkolenia dla personelu
  • przygotowanie spersonalizowanej dokumentacji
  • zarządzanie projektem

Serwis urządzeń

W związku z codziennym wykorzystywaniem sprzętu i normalnym jego zużyciem, należy zadbać o przeprowadzanie okresowych przeglądów. Konieczne jest też przygotowanie systemu awaryjnego lub umów na szybką naprawę urządzeń na wypadek awarii. Ważne jest również zapewnienie odpowiedniego wsparcia w obsłudze i monitorowaniu pracy systemu w ZOZ, najlepiej całodobowego. 

Poprawienie organizacji pracy - przykład

Dzięki systemowi znakowania pacjentów, praca lekarzy oraz personelu pomocniczego na oddziale zostaje uporządkowana. Lekarz odpowiedzialny za wszelkie czynności związane z leczeniem pacjenta, tj. diagnozowanie, zlecanie przeprowadzenia konkretnych badań, czy  podawania leków może być wyposażony w urządzenie mobilne, które jest w stałej łączności z systemem za pomocą fal radiowych. Przykładowo, po obchodzie porannym zleci personelowi pomocniczemu przeprowadzenie danych czynności poprzez wprowadzenie odpowiednich poleceń za pomocą urządzenia mobilnego. Dane z terminala  w czasie rzeczywistym są przesyłane do systemu, skąd polecenia otrzymają poszczególni pracownicy.
Lekarz jest dzięki temu uwolniony od czasochłonnego wypełniania formularzy, bądź osobistego zlecania przeprowadzenia poszczególnych czynności.
Zredukowanie konieczności wypełniania wniosków, formularzy do podjęcia konkretnej czynności przyczyniają się także w sposób znaczny do poprawy bezpieczeństwa,  eliminacji ryzyka zniszczenia bądź zaginięcia danego dokumentu.

Połączenie systemu z magazynem leków

Systemy informatyczne do znakowania pacjentów umożliwiają wydawanie poleceń przez lekarza prowadzącego. Można zsynchronizować je w czasie rzeczywistym z apteką przyszpitalną i magazynem leków. Pracownicy apteki otrzymują natychmiast informację o tym, jakie leki i w jakich ilościach są potrzebne. Jednocześnie na bieżąco tworzy się historię pacjenta od momentu jego pojawienia się w szpitalu do jego opuszczenia. Dzięki temu w razie jakichkolwiek powikłań lub podejrzeń dotyczących niewłaściwego sposobu leczenia pacjenta, system informatyczny umożliwia natychmiastowy dostęp do informacji o  każdym etapie hospitalizacji, pozwalając łatwo zlokalizować ewentualne błędy i osoby za nie odpowiedzialne.

NOWOŚĆ! Czy wiesz jak prawidłowo prowadzić dokumentację medyczną? Najnowsze rozwiązania w książce "Dokumentacja medyczna i dane osobowe pacjenta - praktyczne wskazówki" 

Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej