Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

VI Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów ds. Pielęgniarstwa, Pielęgniarek Naczelnych i Przełozonych

Polskie Centrum Edukacji

„Ryzyko zawodowe na stanowisku pracy pielęgniarki” 
dr n. med. Sylwia Marczewska, Naczelna Pielęgniarka WSSzp im Wł. Biegańskiego w  Łodzi, Wizytator Akredytacyjny CMJ  w Krakowie           

„Odpowiedzialność karna i cywilna za zakażenia szpitalne. Odpowiedzialność personelu medycznego i placówki medycznej”   
mgr Paweł Strzelec, radca prawny, Lublinie

„Prawne aspekty wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej" 
mgr Radosław Tymiński, prawnik

„Jak rozpoznać u pacjenta objawy uzależnienia będące podłożem innych schorzeń? Czyli ogólna wiedza na temat uzależnień w praktyce pielęgniarskiej”
mgr Agata Filip, Przełożona Pielęgniarek ZLO w Czarnym Borze, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień

„Warsztaty umiejętności komunikacyjnych - dialog, perswazja, asertywność i rozwiązywanie konfliktów w relacjach interpersonalnych”   
mgr  Anita Goździkowska, trener, doradca - 3 grupy

„Wypalenie zawodowe - co mogę z tym zrobić”
mgr Wojciech Nyklewicz, szkoleniowiec - 3 grupy

„Wizerunek szefa”  
mgr Małgorzata Kosiak, Dobry Wizerunek - 5 grup

Szczegóły na www.pce.com.pl lub 22/890 20 02