Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Trudności z programem dostosowawczym

Mgr Teresa Kopczyńska, dyrektor naczelna Szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej/PM | 2008-12-15
Trudności z programem dostosowawczym

Szpital w Dąbrowie Tarnowskiej

Trudności z programem dostosowawczym

Szpital w Dąbrowie Tarnowskiej - nowa elewacja

Trudności z programem dostosowawczym

Szpital w Dąbrowie Tarnowskiej - jeden z oddziałów

Dostosowanie pomieszczeń do restrykcyjnych wymogów określonych w rozporządzeniach jest nieuniknione dla wszystkich placówek. Dyrektorzy szpitali co raz zmagają się z problemami – jak to zrobić, od czego zacząć i przede wszystkim skąd wziąć na to pieniądze.

Szpital w Dąbrowie Tarnowskiej od kilku lat realizuje program dostosowawczy. W roku 2004 został opracowany Program Restrukturyzacyjny dla Naszego Zakładu i jednym z jego elementów był plan dostosowania wszystkich obiektów Zakładu do wymogów  Rozporządzenia Ministra Zdrowia o warunkach sanitarno-epidemiologicznych obiektów służby zdrowia. Plan uwzględniał następujące zadania:
 
* opracowanie architektonicznej koncepcji dla całego Zakładu,
* etapy i  kolejność realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych,
* źródła finansowania uwzględniające możliwości finansowe Zakładu,
* dotacji Organu Założycielskiego,
* pozyskiwania dotacji z innych źródeł jak PFRON,
* środki z Unii Europejskiej, Programu Norweskiego i innych,
* harmonogram zadań inwestycyjnych na lata 2005 – 2012.

Najpierw – spojrzenie architekta

Koncepcja architektoniczna była pierwszym niezbędnym krokiem do poznania faktycznego stanu technicznego obiektów Zakładu i jedyną rozsądną możliwością określenia wysokości nakładów finansowych potrzebnych na inwestycje. W roku 2004, po uzgodnieniach z Radą Społeczną oraz  z Zarządem Powiatu został ogłoszony przetarg na wykonanie pierwszego zadania, czyli koncepcji architektonicznej. Uważałam, że opracowanie tej koncepcji jest istotne tak z powodów wyżej podanych, jak i z powodu uniknięcia zbędnych inwestycji, a co za tym idzie nieracjonalnego wydawania środków finansowych. Bardzo często spotykamy się z takimi sytuacjami, kiedy otrzymując jakieś niewielkie dotacje , bądź zalecenia Sanepidu dotyczące pojedynczej komórki organizacyjnej, podejmujemy decyzje o natychmiastowym remoncie, a potem okazuje się, że kolejne potrzeby remontowe wymuszają na nas zmiany lokalizacji już odremontowanych pomieszczeń. Mając natomiast rozeznanie co do potrzeb i możliwości kubatury wszystkich obiektów, unikamy błędnych decyzji.

Prace koncepcyjne zespołu architektów trwały rok i pokazały m.in. ile należy dokonać zmian lokalizacji niektórych struktur organizacyjnych. Pozwoliło nam to również na zebranie razem pracowni diagnostyki obrazowej i innych medycznych, rozproszonych w głównym budynku Szpitala. Konieczność zmiany lokalizacji niektórych komórek organizacyjnych była jednocześnie podstawą do przygotowania harmonogramu zadań uwzględniających terminy wykonania poszczególnych etapów dostosowawczych. Harmonogram, określający również wysokość nakładów finansowych, pozwolił na rozłożenie w kolejnych latach wykonanie zadań. Zarząd Powiatu, Starosta oraz Rada Społeczna bardzo przychylnie podeszli do zagadnień związanych z koniecznymi inwestycjami i wspólnie określiliśmy terminy oraz możliwości finansowe tak Zakładu jak i wysokości dotacji w najbliższych okresach.

Poszczególne etapy i koszty

Zadania inwestycyjne i remontowe, ogółem dla wszystkich obiektów, wynosiły szacunkowo 19 milionów złotych. Są to ogromne pieniądze, nie będzie więc łatwo w krótkim okresie, bo do roku 2012, zdobyć tyle środków finansowych. Ostatnich lat chyba nie zmarnowaliśmy i wiele już i tak udało nam się wykonać. Dlaczego dużo? Można nawet powiedzieć, że bardzo dużo jeżeli uwzględnimy sytuację finansową Zakładu oraz możliwość pozyskiwania dotacji i ich wysokość.

Od razu rozpoczęliśmy działania na kilku frontach. W Szpitalu w najgorszych warunkach pracowała Izba Przyjęć oraz Przychodnia Rehabilitacyjna. Zleciliśmy więc projekt wykonawczy architektoniczny uwzględniający oba zadania i jednocześnie złożyliśmy w listopadzie roku 2005 wniosek do PFRON o dotację na realizację Zadania pt. „Rozbudowa Bloku C i D Pawilonu Głównego, Rehabilitacji i Izby Przyjęć”. Wysokość nakładów na całe zadanie wynosiła szacunkowo 4 227 201 zł, co było powodem do podzielenia zadania na etapy uwzględniające możliwości finansowe Organu Założycielskiego.

W ten sposób I etap dotyczył rozbudowy i modernizacji izby przyjęć wraz z salą do kinezyterapii, szatni dla pacjentów i gabinetu lekarza rehabilitacji oraz windy 7-przystankowej. Drugi etap był związany  z nadbudową  pierwszego piętra dla potrzeb rehabilitacji oraz windy 3-przystankowej.  Zarząd Powiatu już w roku 2005 przyznał na rok 2006, 1 milion złotych dotacji i 1 milion złotych w roku 2007 - przy założeniu, iż pozyskamy dofinansowanie ze środków PFRON. W roku 2006 niestety, pomimo pozytywnej opinii PFRON, w pierwszym półroczu nie otrzymaliśmy dotacji, natomiast przyznanie w drugim półroczu dotacji jedynie na poziomie 500 tys. zł było powodem przeniesienia realizacji zadania na rok 2007 oraz przesunięcia dotacji  Starostwa. Zabezpieczenie środków finansowych przez Starostwo Powiatowe pozwoliło nam na ogłoszenie w roku 2006 przetargu na realizację wymienionego zadania i od 1 stycznia 2007 roku została rozpoczęta inwestycja. Do PFRON złożyliśmy nowy wniosek obejmujący całe zadanie, tj. I i II etap, zakładając, iż przy uznaniu i dotowaniu pełnego zakresu prac brakujący milion złotych zabezpieczony zostanie przez kredyt zaciągnięty przez Nasz Zakład .  W roku 2007 otrzymaliśmy dotację z PFRON  w pierwotnej wysokości 800 000 zł  tj. 38 proc. kosztów I etapu zadania, w konsekwencji zwiększona została dotacja do poziomu 50 proc. kosztów wykonania całego I etapu zadania, czyli rozbudowy i remontu Izby Przyjęć i części Przychodni Rehabilitacyjnej oraz windy 7 przystankowej. Pozostałe 50 proc. wykonanego zadania zostało sfinansowane z dotacji Starostwa Powiatowego. Całkowity koszt inwestycji bez windy 7 przystankowej, której budowa aktualnie trwa, wyniósł 2 163 284,61 zł. Inwestycja została zakończona  w lipcu, natomiast oficjalne oddanie do użytku nastąpiło w październiku. Było to związane z czasem potrzebnym do wyposażenia pomieszczeń w aparaturę i sprzęt medyczny, którego koszty pokryte były z własnych środków Zakładu.  Okazało się, że jest także możliwość zwiększenia dotacji ze środków PFRON na drugi etap, lecz decyzja ta zapadła dopiero  w II półroczu, co przy braku własnych środków i opóźniającej się decyzji co do zgody na zaciągnięcie kredytu przez Zakład, uniemożliwiło  jej wykorzystanie. Realizacja 2 etapu pozostała więc na następne lata. Stosowny wniosek został również złożony do PFRON  teraz w listopadzie.

Refleksje związane z inwestycją

Dla tego Szpitala, była to największa inwestycja i jedna z ważniejszych. Dla mnie uczestniczenie od początku do szczęśliwego finału było wspaniałym i osobistym doświadczeniem. Razem z Dyrektorem Medycznym, Panią doktor Dorotą Buczek, od pierwszych dni realizacji inwestycji czynnie uczestniczyłyśmy w budowie, już w trakcie budowy Izby i Rehabilitacji same projektowałyśmy meble i ich kolorystykę, wybierałyśmy w sklepach płytki ścienne i podłogowe, armaturę łazienkową, drzwi i inne detale. Przekonałyśmy się, że można tanio, a zarazem estetycznie wykończyć pomieszczenia w służbie zdrowia, że można im nadać inny, niż tradycyjny wygląd. Miałam wiele radości przy dobieraniu kolorystyki ścian wszystkich pomieszczeń, patrząc z dnia na dzień, jak wszystko nabiera swoich kształtów. Zdecydowaliśmy się zastosować w sali reanimacyjnej i kinezyterapii wykładziny na ścianach, które są łatwiejsze w utrzymaniu czystości od glazury. Zaangażowanie technicznej kadry kierowniczej, nawet poza godzinami pracy, było również olbrzymie. Nasze zadowolenie z tempa  i jakości prac było też motywujące dla firmy realizującej to zadanie. Był to nasz wspólny sukces. Nie byłby jednak możliwy bez chęci zaangażowania finansowego i zrozumienia potrzeb szpitala przez Starostę, Zarząd Powiatu i polityków lokalnych, i to już od roku 2004.

Inne zadania

Nie poprzestaliśmy na tym. W zakładzie wykonaliśmy wiele innych zadań. Odnowione zostały wszystkie oddziały i poradnie, wymienione zostały wykładziny podłogowe, a w oknach założyliśmy pionowe żaluzje lub rolety. Zmodernizowano także większość łazienek. To tyle z zadań mniejszych. Z zadań inwestycyjnych o większym znaczeniu wymienię – dobudowę klatki schodowej wraz z windą 4 przystankową do Pawilonu Zakaźnego, rozpoczęte w roku 2005 planowanie zadania inwestycyjnego związanego z termomodernizacją. W roku 2006 została wyłoniona w drodze przetargu firma odpowiedzialna za przygotowanie dokumentacji będącej podstawą do ubiegania się o dotacje z NFOŚ, WFOŚ i z Fundacji EKO - Funduszu wraz z nadzorem i ostatecznym rozliczeniem zadania. Również w roku 2006 przy poparciu zadania przez Starostę, Zarząd i Rada Powiatu zabezpieczyła  dotację na ten cel oraz przekazano nam kolejny raz środki finansowe na wymianę stolarki okiennej . W roku 2007 został skutecznie przeprowadzony proces pozyskania środków na termomodernizację wszystkich obiektów Zakładu. Na dniach rozpocznie się ta inwestycja – zakończenie planowane jest w IV kwartale 2008. Pozyskane dotacje będą uzupełnione pożyczką zaciągniętą przez Nasz Zakład.  Koszt inwestycji oszacowany był na początku tego roku na 3 266 801 zł i wzrósł po przetargu przeprowadzonym w IV kwartale 2007 do ponad 4 500 000,00 zł.

Dlaczego tak znacznie wzrosły koszty inwestycji? Od początku były one określone we wniosku do instytucji dotujących na podstawie cen materiałów i robocizny z początku roku 2007, natomiast przedłużający się proces decyzyjności, co do zgody na tę inwestycję, a tym samym na termin ogłoszenia przetargu, był powodem przeciągnięcia się procedur na IV kwartał, w którym to znacznie wzrosły wskaźniki kosztotwórcze, stąd te różnice.   

Zadania do zrealizowania

W tej chwili przygotowujemy projekt modernizacji pionu położniczo-ginekologicznego w ramach „Programu Norweskiego”. Otrzymaliśmy już dotację w wysokości 62 046 zł  na opracowanie audytu wraz z programem ochrony zdrowia matki. To zadanie zostało już zrealizowane, teraz podjęte są starania o dalsze dofinansowanie kolejnego etapu. Złożyliśmy również w roku 2005 wnioski o dotacje ze środków Unii Europejskiej.  Jeden dotyczył zakupu aparatury i sprzętu medycznego, drugi informatyzacji Zakładu. Niestety podjęte w ostatniej chwili przez Ministerstwo zmiany zasad ograniczyły dotacje jedynie dla szpitali posiadających nie więcej niż 4 oddziały. W ten sposób nasz wniosek, jak też i innych szpitali powiatowych, został odrzucony. W roku 2008 mają być  „zdrowsze” zasady naboru i mam nadzieję, że tym razem będziemy mieli szanse i na to źródło dofinansowania. Mając tak wiele potrzeb inwestycyjno-remontowych wykorzystywaliśmy wszystkie sposoby do ich realizacji. Na przykład zmodernizowaliśmy w Oddziale Zakaźnym cztery sale wraz z węzłami sanitarnymi wykorzystując materiały budowlane i armaturę sanitarną „zdobyte” przez Ordynatora Oddziału od sponsorów. Ekipa remontowa, która zrealizowała to zadanie, to nasi pracownicy oraz zatrudnieni fachowcy z Powiatowego Biura Pracy. Przy ich pomocy wykonywane były również prace remontowe w innych komórkach organizacyjnych. Drogi wewnętrzne zostały wykonane z kostki brukowej, na której zakup z Firmy BRUK-BET otrzymałam 60 proc.  upustu (1200 m2) oraz w darowiźnie  (500m2).

Zakupy aparatury i sprzętu medycznego

W ciągu tych czterech lat zakupiliśmy z własnych środków oraz z dotacji ze Starostwa i od sponsorów  wiele aparatury i sprzętu medycznego. Droższy sprzęt to:
 
*echokardiomonitor, którego 80 proc. wartości pochodziła od prywatnego sponsora,
* stół operacyjny dla potrzeb chirurgii urazowo ortopedycznej,
* wyposażyliśmy w komputery wszystkie oddziały i częściowo poradnie specjalistyczne.

W samym tylko roku 2007 zakupiliśmy:
 
* monitor płodu AVALON FM-20,
* 2 stoły  operacyjne,
* wideogastroskop NRG 1212208,
* wideokolonoskop NRG 120737,
* wideoprocesor NREA 010638,
* myjnię automatyczną INNOVA E2 oraz kardiotokogram.

Z własnych środków wydaliśmy w roku 2007 na aparaturę i sprzęt medyczny  372 000 zł nie licząc wyposażenia Izby Przyjęć i rehabilitacji, a na sprzęt komputerowy 46 000 zł. Największym naszym sukcesem, jest jednak zakup Tomografu Komputerowego i 3 aparatów RTG; stacjonarny, z ramieniem C oraz przyłóżkowy. Dotacja w wysokości 200 000 zł pochodzi ze Starostwa Powiatowego, 200 000 zł z dotacji miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska i wszystkich gmin Powiśla Dąbrowskiego. Pozostała kwota 2 300 000 zł będzie spłacana przez Nasz Zakład w okresie 5 lat. W ramach własnych środków za około 600 000 zł zostanie wykonany remont wszystkich pomieszczeń Zakładu Diagnostyki.

Teraz pewnie rodzi się pytanie czy owe inwestycje i te wszystkie zakupy wpłynęły na sytuację finansową Zakładu? Od roku 2004 zbilansowany jest wynik z działalności bieżącej, a od roku 2005 uzyskujemy dodatni wynik finansowy. Odbywa się to jednak niestety kosztem uposażenia załogi, które było najniższe w województwie małopolskim. Niestety zawsze jest coś za coś. Podnoszenie zarobków satysfakcjonowałoby pracowników, ale Zakład nie spełniał wymogów sanitarno-epidemiologicznych,  a brak dobrego sprzętu medycznego nie przyciągał do nas pacjentów.  Dopiero rok 2008 to rok, w którym przyszedł czas na wyrównywanie uposażenia pracowników.

Wywiad:

PM: Pani Dyrektor. Tak podsumowując… Jakie by Pani dała rady Dyrektorom, którzy planują inwestycje u siebie w szpitalu? Na co muszą zwracać szczególną uwagę?

TK. Po pierwsze. Ważnym elementem jest posiadanie planu strategicznego zakładu, który m.in. musi uwzględniać potrzeby zdrowotne rejonu profilaktyczno-medycznego, a tym samym zakres i  profile świadczeń medycznych. Konieczne jest też przeprowadzenie inwentaryzacji bazy technicznej i wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny.
Po drugie. Opracowanie planu architektonicznego wraz ze wstępnym kosztorysem zadań. Ten plan wytycza potem priorytety ujęte w harmonogramie prac inwestycyjnych.
Po trzecie.  Uzyskanie pełnej akceptacji organu założycielskiego, tak co do zadań inwestycyjnych, jak i do możliwości dofinansowania w latach 2008-2012. Uzgodnienie z organem założycielskim wspólnych działań w pozyskiwaniu środków z innych źródeł (fudnusze  unijne, PFRON, ochrony środowiska), środki własne zakładu, możliwości uzyskania kredytów. Uaktywnienie pracowników w zakresie pozyskiwania sponsorów też ma duże znaczenie w poprawie warunków pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych.

Potem - to już tylko upór i konsekwencja w realizacji zadań.

Brak tagów