Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Oznaczenia grupy krwi nie podlegają zwolnieniom z VAT

Redakcja, na podst. "Gazety Prawnej". | 2011-06-02
Usługi polegające na oznaczeniu grupy krwi wraz z wydaniem tzw. krewkarty, których nie można uznać za ściśle związane z opieką medyczną, nie korzystają ze zwolnienia z VAT – stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu.

Oznaczenia przez szpital grup krwi nie mają bezpośredniego celu polegającego na diagnozie, opiece oraz, w miarę możliwości, leczeniu chorób lub zaburzeń zdrowia. Nie można więc tej usługi uznać za usługę opieki medycznej zgodnie z art. 43 ust 1 pkt 18 ustawy o VAT.

Chociaż wydanie krewkarty może służyć pacjentowi do prowadzenia ewentualnego leczenia w przyszłości, nie można założyć, że taka konieczność nastąpi. Wystarczająco ścisły związek między opieką medyczną stanowiącą świadczenie główne a działalnością szpitala występowałby wyłącznie w przypadku, gdyby oznaczenie grupy krwi wraz z wydaniem krewkarty następowało w toku prowadzenia opieki medycznej.

W związku z tym usługi polegające na oznaczeniu grupy krwi wraz z wydaniem krewkarty, których nie można uznać za ściśle związane z opieką medyczną, nie korzystają ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT. Wyjątkiem jest sytuacja gdy oznaczenia są  dokonywane w toku prowadzonej opieki medycznej.
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej