Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Nowoczesne trendy w zarządzaniu przyszłością służby zdrowia

MedicalOnline.pl | 2011-05-31
Nowoczesne trendy w zarządzaniu przyszłością służby zdrowia

11. Konferencja Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia zgromadziła ok. 500 gości

W opinii uczestników panelu dyskusyjnego „Przyszłość prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych”, polski rynek usług zdrowotnych musi otworzyć się na formy finansowania inne niż składka podstawowa. Ta zgodność stanowisk jest jednak bardzo powierzchowna, gdyż każda ze stron prezentuje nieco inne pomysły co do formy i rozwoju ubezpieczeń dodatkowych... Czy jest szansa na pełny konsensus? 

Jednym z głównych punktów programu 11. Konferencji „Trendy zarządzania w ochronie zdrowia” stała się debata na temat perspektyw sektora prywatnych ubezpieczeń medycznych.  

Mimo, iż krajowe unormowania prawne w dziedzinie ochrony zdrowia nie przewidują polis prywatnych to jednak zdołały one rozwinąć się na rynku w suplementarnej formie. Weszły do naszej rzeczywistości niejako drzwiami kuchennymi, w postaci abonamentów usług medycznych dla pacjentów. Te coraz powszechniej oferowane są przez ubezpieczycieli, duże centra medyczna i coraz chętniej uwzględniane w pakietach świadczeń socjalnych przez pracodawców.

Obecnie rynek tej szanowany jest na około 2 miliarda złotych. Ograniczony dostęp do usług medycznych w ramach ubezpieczenia podstawowego, długie kolejki do specjalistów czy aspiracje Polaków do korzystania z usług o najwyższym standardzie i komforcie – to zjawiska, na podstawie których można się pokusić o dobrą prognozę dla tego rynku w kolejnych latach. Jego ostateczny kształt zależeć będzie od przyjętych rozwiązań prawnych, oferty ubezpieczycieli, przygotowania i współpracy z placówkami medycznymi. Jakie są te pozytywne i negatywne strony wprowadzenia prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych? Czy skorzystają na nich pacjenci i sektor ogółem? Czy może stanie się tak, że dobre zabezpieczenie medyczne będą mieć tylko lepiej uposażeni pacjenci, a chorzy bez dodatkowego ubezpieczenia skazani będą na kolejki i niższą jakość? Czy ubezpieczyciele odważą się w końcu włączyć mniej „zyskowne” pakiety usług obejmujące opiekę długoterminową czy choroby przewlekłe?

Przy jednym stole spotkali się eksperci reprezentujący różne instytucje i strony dyskusji, od polityków po przedstawicieli niezależnych instytucji badających rynek ochrony zdrowia czy w końcu reprezentantów ubezpieczycieli i świadczeniodawców:

- prof. dr hab. Romuald Holly, Dyrektor Krajowego Instytutu Ubezpieczeń, kierownik Katedry Polityki Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
- Beata Małecka-Libera, Sejmowa Komisja Zdrowia,
- Andrzej Sośnierz, były Prezes NFZ oraz Dyrektor Śląskiej Kasy Chorych,
- dr n. med. Krzysztof Kuszewski, kierownik Zakładu Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia oraz Szpitalnictwa, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny 
- Renata Onisk, ekspert ubezpieczeń zdrowotnych, Deloitte Polska,
- Jacek Domejko, Dyrektor SP ZOZ w Świdnicy,
- Xenia Kruszewska, Prezes Zarządu MEDICA Polska Ubezpieczenia Zdrowotne TU SA,
- Krzysztof Łanda, Prezes Watch Health Care,
- Piotr Kula, Prezes PharmaExpert Sp. z o.o.

Panel pozwolił uczestnikom 11. Konferencji Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia zapoznać się z opiniami i punktami widzenia różnych stron w temacie prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. To, na co szczególnie zwrócili uwagę goście Konferencji, to duża ostrożność panelistów w formułowaniu wyraźnych poglądów w temacie prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Nie trudno odnieść wrażenie, że choć temat staje się coraz bardziej popularny i medialny, strony reprezentujące sektor ochrony zdrowia podchodzą do niego z dozą sceptycyzmu. Dlaczego? Należałoby tutaj przywołać słowa Pani Beaty Małeckiej-Libera, która wspomniała o tym, że wprowadzenie polis wymaga zmiany mentalności pacjentów, którzy mimo wszystko nie są jeszcze przygotowani na funkcjonowanie w modelu, w którym nie państwo jako instytucja, ale każdy z nas myśli o ochronie własnego zdrowia. Widać to zresztą wyraźnie chociażby przyglądając się zaangażowaniu Polaków w profilaktykę zdrowia. To będzie się powoli zmieniać, ale zanim społeczeństwo uświadomi sobie, że warto – również przez ubezpieczenia dodatkowe – inwestować w bezpieczeństwo zdrowotne, mogą minąć długie lata. Jak to perspektywa – trudno powiedzieć. Tak czy owak, rewolucyjnych zmian nie należy spodziewać się szybko.

Pełna relacja z panelu w czasopiśmie Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia (nr 5/2011)
Tagi: OSOZ