Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”

Dobry Rodzic
17  czerwca  2011  r .  odbędzie  się  w Warszawie  IV  Ogólnopolska  Konferencja  Naukowa„Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”. 

Organizatorami konferencji są: Urząd m.st. Warszawy, Zakład Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Fundacja Dzieci Niczyje, przy współpracy Fundacji ZERO-PIĘĆ. Fundacja na  rzecz  zdrowia psychicznego małych dzieci.

Konferencja poświęcona będzie problematyce profilaktyki  krzywdzenia małych  dzieci  (w wieku 0-3  lata), w szczególności standardom opieki nad dzieckiem i rodziną, a  także promowaniu  zasad dobrego  rodzicielstwa.

Podczas konferencji uczestnicy będą mogli wziąć udział w sesjach wykładowych i warsztatowych, prowadzonych przez polskich  i  zagranicznych ekspertów.

W czasie konferencji zostanie wręczona po raz pierwszy w historii nagroda im. Aliny  Margolis  przyznawana  za  działalność  na  rzecz  pomocy  dzieciom krzywdzonym, w  tym  szczególnie w  zakresie pediatrii  społecznej.

Więcej informacji o konferencji na stronie www.dobryrodzic.fdn.pl
Rejestracji na konferencję można dokonać pod adresem http://fdn.pl/rejestracja
Serdecznie zapraszamy.        
Tagi: Dobry Rodzic