Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Wymogi w zakresie ciągów komunikacyjnych w ZOZ

Łukasz Siudak | 2011-05-19

Placówki medyczne muszą spełnić wymagania budowlane określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z  2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

Windy


Jeśli budynki, w których działają zakłady opieki zdrowotnej są dwukondygnacyjne lub wyższe, powinny zostać wyposażone w dźwigi osobowe. Każdy nowo powstający ZOZ, musi być także wyposażony w pochylnię zapewniającą możliwość przemieszczania się osobom niepełnosprawnym. Jeśli pochylnia jest wyższa niż 0,5 m, całkowita wartość nachylenia nie może przekraczać 6%, na zewnątrz budynku, a 8% w pochylni wewnętrznej Ponadto pochylnia powinna mieć szerokość płaszczyzny ruchu nie mniejszą niż 1,2 m oraz poręcz.

Schody


Schody łączące kondygnacje w zakładzie opieki zdrowotnej nie mogą mieć mniej niż 3 stopnie i nie więcej niż 14 stopni. W przypadku schodów zewnętrznych, prowadzących do zakładu opieki zdrowotnej, stopni nie może być więcej niż 10. Szerokość użytkowa schodów w zakładzie opieki nie może być mniejsza niż 1,4 m w przypadku biegu schodów i 1,5 m w przypadku spoczynku. Maksymalna wysokość stopnia nie może być większa niż 15 cm.

Drzwi

Ustawodawca dopuszcza, aby szerokość drzwi umożliwiała ruch pacjentów na łóżkach Jest to istotna zmiana w porównaniu do poprzedniego stanu prawnego, gdzie wymagano, aby drzwi miały szerokość  1,1 metra


  • Postawa prawna:
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz.U. nr 75, poz. 690 ze zm.,
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z  2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej – Dz.U. nr 31 poz. 158.

Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej