Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Marketing usług medycznych w ZOZ – możliwości i cele

Katarzyna Kłoś | 2011-05-18
Komercyjne placówki medyczne muszą dopasować się do zmieniających się warunków otoczenia. Marketing powinien być przez nie traktowany nie jako dodatek a jako element niezbędny, który poprawi jakość obsługi pacjentów, ich zadowolenie oraz będzie podwyższał konkurencyjność danej placówki na rynku usług medycznych. Poznaj praktyki marketingowe, które możesz wykorzystać w swoim ZOZ

Mimo bardzo ograniczonych możliwości reklamy usług oferowanych przez placówki medyczne, istnieje wiele sfer działalności, w których zasadnicze znaczenie ma wykorzystanie środków marketingowych, które mogą być wykorzystywane w działalności ZOZ. Należą do nich:

Produkt – w przypadku usług medycznych usługa jest niematerialna, jednak zbudowanie silnej, rozpoznawalnej przez klientów marki zwiększa zaufanie jakim darzą oni placówkę oraz słania specjalistów do szukania w niej zatrudnienia. Istotne jest także opakowanie produktu – logo danej placówki na indywidualnych  teczkach, bloczkach kartek czy kopertach zwiększa identyfikację wizualną przez pacjentów.
Strategia dystrybucji  - prawidłowe określenie  obszaru działania i sposobu komunikacji z pacjentami pozwala na udostępnienie najkorzystniejszego miejsca świadczenia usług
Promocja – mimo zakazu reklamy, wskazane jest wyzyskiwanie możliwości jakie dają działania PR. Organizowanie badań i programów profilaktycznych, publikacje, uczestnictwo w akcjach ogólnopolskich zachęca potencjalnego pacjenta do odwiedzin w placówce.
Ludzie – wyspecjalizowany personel medyczny, skłonny do stosowania najnowszych metod leczenia, stale podnoszący swoje kwalifikacje a jednocześnie zwracający uwagę na relacje interpersonalne i zorientowany na dobro pacjenta ma dla placówek medycznych znaczenie kluczowe i decydujące.
Cena – czyli pieniężna wartość usługi powinna pozwolić na skuteczne funkcjonowanie, realizowanie marży i finansowanie rozwoju. Metodą zachęcenia pacjentów do stałego związania się z konkretną placówką jest wprowadzenia abonamentów medycznych, które dają gwarancję uzyskania dochodu i otwierają przed pacjentem szeroki zakres usług.
Proces świadczenia usługi – są to działania organizacyjne, ułatwiające obsługę i informowanie pacjentów. Usprawnieniami są tu systemy elektronicznej, internetowej rejestracji, wprowadzenie obsługi przez sms. Także wybór sposobu płatności (gotówka lub karta) przyczynia się do sprawności tego procesu.
Świadectwo materialne  - do działań marketingowych można także zakwalifikować utrzymywanie w odpowiednim stanie pomieszczeń i budynków, w których są świadczone usługi. Odpowiednia kolorystyka, estetyka wnętrza, meble i oświetlenie mają znaczenie dla samopoczucia pacjentów i mogą wpłynąć na jego poczucie bezpieczeństwa

Planowanie i kontrola realizacji planu marketingowego

Aby móc efektywnie opracować plan marketingowy dla danego ZOZ, należy poprzedzić go przeprowadzeniem szczegółowych badań, które wskażą rynek docelowy, wiedzę o rynku usług medycznych na którym działa placówka oraz  zasygnalizuje otoczeniu troskę placówki o potrzeby i komfort pacjentów. Badania mogą być przeprowadzone np. w formie ankiet bezpośrednich lub pocztowych, należy zadbać by były one wykonywane w sposób ciągły.
Po wprowadzeniu zmian, zgodnych z zapotrzebowaniem wynikającym badań, należy regularnie kontrolować ich efektywność. Pozwala to na weryfikację, czy realizowane w placówce działania marketingowe przebiegają zgodnie  przyjętymi założeniami i w jakim stopniu odnoszą rezultaty

Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej