Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Ustawa o działalności leczniczej podpisana

Sewis Kadry Zarządzającej ZOZ | 2011-05-17
Ustawa o działalności leczniczej podpisana

Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał 10 maja br. nową   ustawę  o działalności leczniczej. Zakłady opieki zdrowotnej czekają w związku z tym duże zmiany organizacyjne. Samorządy, które nie przekształcą szpitali w spółki będą musiały pokrywać ich ujemne wyniki finansowe.

Najważniejszym założeniem  rozwiązań prawnych zawartych w nowej ustawie jest rezygnacja z pojęcia zakładu opieki zdrowotnej jako podstawowej formy prowadzenia działalności polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Ustawa wprowadza w to miejsce m.in. pojęcia  działalności leczniczej, podmiotu wykonującego działalność leczniczą, podmiotu leczniczego i praktyki zawodowej.
Wszystkie nowo powstałe szpitale będą funkcjonowały jako spółki. Przekształcenie obecnie istniejących jednostek w spółki nie będzie musiało łączyć się z ich likwidacją, a nowe podmioty przejmą prawa i obowiązki wcześniej istniejących zakładów. Do przekształceń - mimo że nie będą obligatoryjne - zachęcają umorzenia zobowiązań publicznoprawnych. Te podmioty, które stworzą spółki otrzymają dotację w wysokości wartości umorzonych w wyniku ugody kwoty głównej lub odsetek z tytułu zobowiązań cywilnoprawnych oraz wynikających z zaciągniętych kredytów bankowych pozostałych do spłaty. Zgodnie z nową ustawą nie będą mogły także powstawać  nowe jednostki SPZOZ (samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej), chyba że dojdzie do połączenia dwóch lub więcej istniejących wcześniej.
Ustawa ma wejść w życie 1 lipca 2011 r.  
                                  
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej