Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Za jakie świadczenia medyczne SPZOZ mogą pobierać dodatkowe opłaty

Dariusz Poznański | 2011-05-07
Możliwość pobierania przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej opłat za realizowanie świadczeń medycznych budzi wiele wątpliwości.

Jeśli SPZOZ ma umowę z NFZ na realizację danego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej
możliwości pobierania opłat są bardzo ograniczone. Wyjątki, jakie przewidział ustawodawca to:
- pobyt w uzdrowisku, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej. W przypadku uzdrowisk opłaty zależą od standardu pokoju, w pozostałych wysokość opłaty to koszty wyżywienia i zakwaterowania w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury (musi to jednak być kwota nie wyższa niż  70% miesięcznego dochodu pacjenta)
-  transport sanitarny, opłata wynosi od 60% do 100% transportu. Dotyczy to wyłącznie pacjentów, którzy nie wymagają natychmiastowego leczenia, wysokość opłaty uzależnia się od stopnia ich niezdolności do samodzielnego poruszania się.

Jeśli SPZOZ nie ma umowy z NFZ na całość lub część zakresu świadczeń gwarantowanych w koszyku nie oznacza to, że może pobierać za nie opłaty. Przepisy ustawy o ZOZ i akty wykonawcze nie nadają kierownikom ZOZ takiego uprawnienia.

Jeśli SPZOZ świadczy usługi medyczne spoza koszyka świadczeń gwarantowanych istnieje możliwość ustalenia cennika i pobierania opłat za takie świadczenia. Należą do nich na przykład świadczenia z zakresu chirurgii plastycznej.

Jeśli pacjent nie ma uprawnień do otrzymywania świadczenia w ramach środków publicznych SPOZ może pobierać od niego opłaty, także co do świadczeń z koszyka świadczeń gwarantowanych. Jest to sytuacja niezwykle rzadka, niemal wszyscy obywatele Polski mają prawo do świadczeń gwarantowanych.

Podstawa prawna:
•    ustawa z  27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  - Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.,

•    ustawa z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej - tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. nr 14, poz. 89 ze zm.,

•    rozporządzenie Ministra Zdrowia z 27 stycznia 2000 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za świadczenia zdrowotne udzielane przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej osobom nieuprawnionym do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych - Dz.U. nr 8, poz. 113.

Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej