Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Jak ustalić cennik pobierania opłat w SPZOZ

Dariusz Poznański | 2011-05-06
Ustalenie wysokości opłat za poszczególne świadczenia opieki zdrowotnej w SPZOZnależy do kierownika publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Wszystkiedecyzje muszą być zgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z27 stycznia 2000 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za świadczenia zdrowotneudzielane przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej osobomnieuprawnionym do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środkówpublicznych.
 

Wysokość opłat ustala się na podstawie określenia kosztu własnegosprzedaży świadczenia zdrowotnego. Jest to suma jednostkowych kosztówwłasnych sprzedaży wszystkich nośników kosztów zużytych podczas jegoudzielania. Nośnik kosztów oznacza wynagrodzenie personeluuczestniczącego w realizacji świadczeń, proporcjonalne do poświęconegoczasu pracy oraz koszty wykorzystanych leków i wyrobów medycznych, wniektórych przypadkach także koszty zarząduprzypisane proporcjonalnie do danego świadczenia.

Stosowanie wyceny NFZ

Niektóre szpitale określiły wysokość opłaty za hospitalizację dla osóbnieuprawnionych do otrzymania świadczenia w ramach środków publicznych,opierając się na wycenie stosowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia.Zostały one powiększone o ewentualnie koszty zakwaterowania pacjenta wplacówce oraz koszty porady specjalistycznej w danej wysokości, np. 150zł, dodając ewentualnie koszty diagnostyki według cennika stosowanego wzakładzie diagnostyki realizującego zlecenia poradni.

Sposoby informowania pacjentów o cennikach

Cenniki powinny być podane do wiadomości pacjentów drogą zwyczajową,np. w recepcji, izbie przyjęć lub w Internecie. Sposób pobierania opłatw zakładzie powinien zostać określony przez kierownika w stosownymregulaminie. Dopuszczalna jest na przykład wpłata przelewem na kontoplacówki w określonym terminie przed udzieleniem świadczenia lubgotówką po udzieleniu świadczenia.
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej