Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Dokumentacja medyczna w Zakładach Opieki Zdrowotnej

MultiTrain
Dokumentacja medyczna w Zakładach Opieki Zdrowotnej

21.06.2011 - Dokumentacja medyczna w Zakładach Opieki Zdrowotnej

Warszawa - Centrum Bankowo-Finansowe "Nowy Świat"

Zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej dokumentacji medycznej, jej obiegowi, przetwarzaniu, udostępnianiu i ochronie w Placówka Służby Zdrowia. Podczas wydarzenia omówione zostaną nowoczesne systemy wspomagające m.in. jej archiwizację i zapewniające bezpieczeństwo. Swoim doświadczeniem podzielą się wybitni specjaliści i praktycy.

Proponowane zagadnienia tematyczne:
 • Rodzaje dokumentacji medycznej,
 • Archiwizacja,
 • Elektroniczna dokumentacja medyczna,
 • Przetwarzanie,
 • Bezpieczeństwo,
 • Ochrona informacji i medycznych danych osobowych,
 • Dostęp do dokumentacji medycznej,
 • Wykorzystanie podpisu elektronicznego w placówkach medycznych.

Do udziału w konferencji zapraszamy:
 • Kadrę menedżerską placówek Ochrony Zdrowia,
 • Szefów działów finansowych i księgowych,
 • Dyrektorów administracyjnych,
 • Kierowników Działów IT,
 • Przedstawicieli Urzędów Wojewódzkich odpowiedzialnych za zdrowie publiczne,
 • Przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • Przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia.

Udział w konferencji jest bezpłatny dla przedstawicieli wyżej wymienionych grup.

Udział jest płatny: dla pozostałych osób, w tym przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych - opłata za osobę wynosi 1000 zł +23%VAT.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia przedstawicieli wyżej wymienionych firm.

Strona konferencji