Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Wydłużony termin na wprowadzenie nowych wymogów fachowych i sanitarnych w ZOZ.

"Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ" | 2011-04-29

31 grudnia 2016 roku mija termin na dostosowanie ZOZ do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej

Oznacza to konieczność wielu zmian w zakresie infrastruktury i wyposażenia placówek.
Rozporządzenie nakłada na ZOZ min. obowiązek zapewnienia dostępu do łóżek szpitalnych z trzech stron oraz ustalenie takiej minimalnej szerokości pokoju, by możliwe było wprowadzenie tam każdego typu łóżka. Zmiany dotyczą także izolatek, które muszą składać się z dwóch pomieszczeń: przeznaczonego dla chorego oraz higieniczno-sanitarnego. W ZOZ powinny znaleźć się także odrębne pomieszczenia do składowania czystej i brudnej bielizny oraz wydzielone pomieszczenie na odpady. 
Do 30 czerwca 2012 roku kierownik zakładu ma obowiązek przedstawić program dostosowania ZOZ do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra. Program musi zostać zaopiniowany przez właściwego inspektora sanitarnego lub (w odniesieniu do szpitali) przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

 Podstawa prawna:
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z  2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej – Dz.U. nr 31 poz. 158.

Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej