Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Opieka paliatywna nadal jest zwolniona z VAT

"Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ" | 2011-04-27

Opieka paliatywna nadal zwolniona od podatku od towarów i usług – potwierdza interpretacja Ministerstwo Finansów.

Po zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, która obowiązuje od 1 stycznia 2011 r., grupa podmiotów zwolnionych z obowiązku podatkowego uległa przeobrażeniom. Zamiast dotychczasowych klasyfikacji statystycznych, w art. 43 ust.1 pkt 18-19  pojawiła się lista podmiotów. Zmiany miały na celu określenie zakresu wyłączeń z VAT  zgodnie z nomenklaturą ustaloną w aktach prawa europejskiego oraz  wypracowaną w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości. Wynika to z ogólnego zalecenia, aby zakres zwolnień z VAT we wszystkich krajach członkowskich pokrywał się.

Wątpliwości budziły wyroki TS, z których wynikało, że zwolnieniom podatkowym powinny podlegać tylko takie usługi, których celem jest ochrona zdrowia. Rozumie się ją jako świadczenia służące diagnozie, udzieleniu pomocy, leczeniu chorób lub zaburzeń oraz profilaktyce. Do tej grupy zalicza się również świadczenia związane z opieką paliatywną.

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, opieka świadczona przez zakłady opieki zdrowotnej (w tym także hospicja), lekarzy, pielęgniarki, psychologów oraz osoby wykonujące inne zawody medyczne jest zwolniona z podatku od towarów i usług. Ministerstwo Finansów potwierdziło ten stan rzeczy i powołało się na wyrok Trybunału Sprawiedliwości (C-262/08, pkt 28), który rozszerza pojęcie opieki medycznej również na te świadczenia, które nie mają wprost terapeutycznego charakteru.

Podstawa prawna
• ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.

Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej