Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Czy ZOZ ponosi odpowiedzialność za wykonanie usługi leczniczej na zasadzie umowy o dzieło

Małgorzata i Maciej Capik | 2011-04-20

W sytuacjach, gdy usługa lecznicza jest wykonywana na zasadzie umowy o dzieło, odpowiedzialność lekarza i lekarza dentysty za jej wady jest scedowana na ZOZ.


Mimo że lekarz jest bezpośrednim wykonawcą dzieła,  ZOZ staje się adresatem ewentualnych roszczeń odszkodowawczych oraz tych związanych z dziełem.

Ustawodawca określił umowę o dzieło jako umowę rezultatu. Oznacza to że wykonawca odpowiada za wykonanie dzieła w ustalonym terminie. Można więc zaskarżyć go niewykonanie dzieła lub wykonanie go po wyznaczonym terminie, nie ma  jednak możliwości postawienia mu zarzutu braku należytej staranności. Dzieło powinno mieć cechy oznaczone przez strony w treści umowy i składać się ze wskazanych elementów.

Wstawienie protezy zębowej jest umową podobną do umowy o dzieło

W praktyce ZOZ wątpliwości budzi określenia rodzaju umowy zawieranej przy wszczepianiu pacjentom implantów zębów. Ze względu na charakter tego zabiegu nie można określić go jako umowy o dzieło, gdyż jego przedmiotem nie są implanty (wykonywane przez inną osobę) ale proces ich zakładania. W orzeczeniach sądowych przyjęto jednak inną wykładnię.
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu rozstrzygnął w wyroku z 2010 r., że umowa wszczepienia implantów zębowych jest umową wzajemną, podobną do umowy o dzieło.
W związku z tym odpowiedzialność za wady nie należy do lekarza, który przeprowadził zabieg ale do osoby, która utworzyła ZOZ. Mimo że faktyczne relacja zachodzi pomiędzy pacjentem a wykonującym zabieg lekarzem, odpowiedzialną jednostką jest ZOZ, zarówno w przypadku placówki publicznej jak i prywatnej.

Dodatkowe konsekwencje

Ponadto pacjent może ubiegać się o odszkodowanie nie tylko wtedy, gdy podczas zabiegu doszło do naruszenia jego ciała lub rozstroju zdrowia lecz także wówczas, gdy nie jest zadowolony z estetycznego rezultatu zabiegu. W tym ostatnim przypadku może jednak ubiegać się o zwrot jedynie części wypłaconego wynagrodzenia.

Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej