Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Bezpieczny lekarz-bezpieczny pacjent-bezpieczny szpital - relacja

www.abc.com.pl | 2011-04-20
Bezpieczny lekarz-bezpieczny pacjent-bezpieczny szpital - relacja

30 marca w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki odbyła się ogólnopolskakonferencja „Bezpieczny lekarz – bezpieczny pacjent – bezpieczny szpital”, organizowanaprzez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska i Medycynę Praktyczną.

 

Spotkanie było doskonałą okazją do dyskusji na temat zdarzeńniepożądanych oraz bezpieczeństwa pacjentów, jak i personelu medycznego.Inicjatywa została wsparta przez Naczelną Izbę Lekarską, stowarzyszenia lekarzyoraz eksperta Rady Europy, prof. Richarda Cranovsky’ego.

 

Zgromadzeni goście mieli okazję do przeanalizowania zagadnieńzwiązanych z tematyką błędów medycznych zarówno z perspektywy lekarzy, jak ipacjentów. W imieniu tych ostatnich na konferencji wypowiedziała się RzecznikPraw Pacjenta, Pani Krystyna Barbara Kozłowska, która zauważyła, że dobrymsygnałem jest fakt, że do jej biura wpływa o wiele mniej skarg niż na początkujej działalności. Ponadto poinformowała zgromadzonych, że obecnie trwają pracenad nowelizacjami w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,polegającymi m.in. na  możliwościdochodzenia swoich  praw na drodzeadministracyjnej, co w konsekwencji zmniejszy obciążenie sądów i skróci ichpostępowanie.

 

Na temat zdarzeń niepożądanych w opiece zdrowotnejwypowiedział się profesor Richard Cranovsky, ekspert Rady Europy w dziedziniebezpieczeństwa opieki zdrowotnej. W swoim wystąpieniu przytoczył przypadki  zdarzeń niepożądanych, a także ich najczęstszeprzyczyny, np. podjęcie niewłaściwych decyzji, błędy w wykonaniu czynnościlekarskiej czy niewykonanie koniecznego działania.

 

Zgromadzeni eksperci podkreślali konieczność wypracowania iprzestrzegania procedur bezpieczeństwa, wskazując na profilaktykę i zapobieganiezdarzeniom niepożądanym jako ważny aspekt pracy lekarza. Profesor RomualdKwiatkowski wskazywał również na znaczenie niekonfrontacyjnych form komunikacjiw relacjach pacjent – lekarz.

 

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem zarównolekarzy, jak i managerów  ochronyzdrowia. Z sali padło wiele interesujących pytań, które były przyczynkiem dodyskusji i rozwinięciem poruszanych tematów.