Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Zmiany ustaw z pakietu medycznego

Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ" | 2011-04-19

Na posiedzeniu 14 kwietnia 2011 roku Senat wprowadził swoje poprawki do dwóch ustaw z pakietu zdrowotnego – ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Celem poprawek w ustawie o prawach pacjenta było usprawnienie postępowania przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Dla osób, które zostały poszkodowane w wyniku niewłaściwej opieki lekarskiej, stanowi ona alternatywę wobec długotrwałej i uciążliwej drogi sądowej. Poprawki Senatu  usprawniają system reprezentacji przed komisją spadkobierców osoby zmarłej, które wnoszą o ustalenie zdarzenia medycznego. Wydłużono także termin przysługujący komisji na zbadanie sprawy i wydanie orzeczenia. Podwyższone zostały kwoty maksymalnego odszkodowania i zadośćuczynienia. W przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia  jest to 100 000 zł, w przypadku śmierci pacjenta jest to 300 000 zł.

Nie zwlekaj ! Sięgnij po wiarygodne i sprawdzone informacje o zarządzaniu ZOZ. Zapisz się na bezpłatny e-biuletyn dla menedżerów ZOZ!

W ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty zmieniono rozstrzygnięcia dotyczące osób, które rozpoczynają pracę w zawodzie lekarza lub lekarza-dentysty. Zamiast dotychczasowego Lekarskiego Egzaminu Państwowego oraz Lekarsko – Dentystycznego Egzaminu Państwowego odbywać się będą Lekarski Egzamin Końcowy i Lekarsko – Dentystyczny Egzamin Końcowy. Zaostrzono wymogi niekaralności wobec członków Komisji Egzaminacyjnej.
Nie będą się także odbywały dotychczasowe staże podyplomowe, zaś praktyka zawodowa rozpocznie się na VI roku studiów medycznych lub na V roku studiów stomatologicznych.

Obie ustawy trafią teraz do podpisu prezydenta. 

Więcej porad znajdziesz na stronie internetowej "Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ"

Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej