Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Kasy fiskalne w każdym ZOZ

Przemysław Gogojewicz | 2011-04-17
Zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Finansów z 26 lipca 2010 roku, wszystkie NZOZ mają obowiązek zainstalowania kas fiskalnych najpóźniej do 1 maja 2011. Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2010 roku. Dowiedz się czy nowe przepisy stosują się do Twojego ZOZ.

Celem tego unormowania jest  uzyskanie dodatkowych wpływów do budżetu poprzez ograniczenie praktyk takich jak zaniżanie uzyskiwanych dochodów lub brak ewidencji. Zwiększy się także ilość kontroli, przeprowadzanych przez urzędników fiskusa. Jedyną działalnością medyczną, która nie podlega ewidencji za pomocą kasy fiskalnej jest usługa medyczna prowadzona na rzecz innego podmiotu, np. przedsiębiorcy. W takim przypadku możliwe jest wystawienie całościowej faktury VAT.

Fachowe informacje na temat zarządzania ZOZ. Zapisz się na bezpłatny e-biuletyn Serwis ZOZ.

Ważne: Rozporządzenie Ministra Finansów przewiduje dwie sytuacje wyjątkowe, w których niektóre niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej mogą  zwolnić się z obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów za pomocą kasy fiskalnej.
  • Gdy dany ZOZ w roku podatkowym, w którym rozpoczyna swoją działalność uzyskuje  obrót mniejszy niż 20 000 zł nie ma obowiązku zainstalowania kasy fiskalnej. Obowiązek powstaje w momencie gdy kwota ta zostanie osiągnięta.
  • Gdy dany ZOZ w poprzednim roku podatkowym, w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, uzyskał obrót mniejszy niż 40 000 zł nie ma obowiązku zainstalowania kasy fiskalnej.

Więcej porad znajduje się na stronie internetowej "Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ"
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej